Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

1. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

1.1. Các tuyến được đăng ký khám, chữa bệnh lần đầu

Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương, trừ một số trường hợp nhất định được khám, chữa bệnh lần đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, theo Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế

Ví dụ như người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể: Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

Ngoài ra, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ví dụ:

Một người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện thì tới khám, chữa bệnh ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện khác (trái tuyến) mà vẫn được hưởng mức thanh toán từ bảo hiểm y tế tương đương với mức thanh toán đối với nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu nếu điều trị nội trú. Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh và đến khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác cũng tuyến tỉnh và cùng trên địa bàn cấp tỉnh thì vẫn được coi là cùng tuyến và được thanh toán theo trường hợp đúng tuyến.

1.2. Nơi xác định tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được lưu trong thẻ bảo hiểm y tế và là một trong những nội dung quan trọng nhất trong thẻ bảo hiểm y tế.

2. Thay đổi cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế không được thay đổi đăng ký khám, chữa bệnh quá thường xuyên (chỉ một quý tối đa 01 lần thay đổi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu). Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có thay đổi thông tin về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh thì phải làm thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

Theo Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

a. Từ người tham gia bảo hiểm y tế:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế (theo Mẫu TK1-TS)

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

b. Từ đơn vị của người tham gia bảo hiểm y tế: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Đơn vị của người tham gia bảo hiểm y tế hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chuẩn bị hồ sơ và nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện (hoặc cấp tỉnh) có trách nhiệm giải quyết hồ sơ và đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế theo giấy hẹn nhận lại thẻ bảo hiểm y tế mới, hoặc trong trường hợp không được đổi thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm nêu rõ lý do không đổi lại thẻ cho chủ thể nộp hồ sơ.                                   

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh

Thế nào là chuyển tuyến đúng tuyến, chuyển tuyến vượt tuyến? Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến được không?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các điều kiện để chuyển tuyến đúng tuyến, khái niệm chuyển tuyến vượt tuyến. Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 1)

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Khái niệm, nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu