Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Theo Điều 7 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, có 05 điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Các điều kiện này như sau:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Bộ Y tế cấp. Cơ sở y tế muốn thực hiện khám, chữa bệnh phải đáp ứng đủ điều kiện đối với từng nhóm cơ sở khám, chữa bệnh và hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, điều kiện chung đăng ký hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất 36 tháng

2. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh, thực hiện các công việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, thì phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Một người muốn có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Thuộc các đối tượng

- Bác sỹ, y sĩ

- Điều dưỡng viên

- Hộ sinh viên

- Kỹ thuật viên

- Lương y

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Tất cả các đối tượng này cũng phải có chứng chỉ, chứng nhận đối với từng ngành nghề mà các chủ thể này đang làm (văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, giấy chứng nhận là lương y, Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền)

b. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

c. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám, chữa bệnh

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám, chữa bệnh phải do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

Tương tự như với điều kiện về cơ sở khám, chữa bệnh, người hành nghề khám, chữa bệnh đủ điều kiện phải hoàn thành đủ thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

3. Điều kiện riêng đối với một số nhóm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3.1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng; nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đối với các trường hợp này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có đủ điều kiện về nhân lực (người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người phục vụ,…), cơ sở vật chất (trụ sở, phòng bệnh, phòng khám,…), trang thiết bị (máy móc, vật tư y tế,…), bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

3.2. Đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập

Có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập. Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập chỉ được cấp khi phòng khám này đạt đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Điều kiện về cơ sở vật chất

- Điều kiện về nhân sự

- Điều kiện về phạm vi hoạt động chuyên môn

3.3. Đối với phòng khám đa khoa

Trong trường hợp này phòng khám đa khoa phải thỏa mãn điều kiện: Có ít nhất 03 chuyên khoa nội và khoa ngoại.

Riêng đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, ngoài 02 (hai) chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi (để thực hiện khám, chữa bệnh cho trẻ em).

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Điều kiện chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh

Thế nào là chuyển tuyến đúng tuyến, chuyển tuyến vượt tuyến? Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến được không?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các điều kiện để chuyển tuyến đúng tuyến, khái niệm chuyển tuyến vượt tuyến. Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 1)

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Khái niệm, nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế