Hồ sơ đăng ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

1. Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Điều 16 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu bao gồm:

1.1. Công văn đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh

Công văn này được ban hành bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và được gửi đến tổ chức bảo hiểm y tế, nội dung công văn nêu rõ mong muốn giao kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị tổ chức bảo hiểm y tế tham gia giao kết hợp đồng với một số nội dung dự kiến trong điều khoản giao kết.

1.2. Bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đây là giấy phép nhất thiết phải có để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động và thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y tế.

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Bộ Y tế cấp. Cơ sở y tế muốn thực hiện khám, chữa bệnh phải đáp ứng đủ điều kiện đối với từng nhóm cơ sở khám, chữa bệnh và hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, điều kiện chung đăng ký hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất 36 tháng

1.3. Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Quyết định phân hạng bệnh viện hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám, chữa bệnh đều do các cơ quan có thẩm quyền về Y tế của người sử dụng lao động và người lao động.

1.4. Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản)

Danh mục này nhằm thể hiện phạm vi hoạt động, cung ứng dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như mức độ đáp ứng các yêu cầu trong cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động một cách hợp pháp, sử dụng kỹ thuật y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện

- Trách nhiệm thông báo: Theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh (kèm văn bản phê duyệt).

- Trách nhiệm ký kết bổ sung: Là trách nhiệm của cả 02 bên chủ thể tham gia giao kết. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh  

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chế độ báo cáo và giao ban chuyển tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Bài viết giải thích về chế độ báo cáo và giao ban chuyển tuyến

Điều kiện chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Điều kiện chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh

Thế nào là chuyển tuyến đúng tuyến, chuyển tuyến vượt tuyến? Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến được không?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các điều kiện để chuyển tuyến đúng tuyến, khái niệm chuyển tuyến vượt tuyến. Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 1)

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Khái niệm, nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế