Sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

Cũng giống như các hợp đồng khác, có thể sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vậy sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

1. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh

Theo Điều 22 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, có thể thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Vẫn đang trong thời gian thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Không thể thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh khi hợp này đã hết hiệu lực.

- Một trong 02 (tổ chức bảo hiểm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Yêu cầu được thể hiện bằng thông báo dưới dạng văn bản cho bên kia biết nguyện vọng sửa đổi, bổ sung hợp đồng và phải được gửi đến ít nhất 30 ngày về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Như vậy, sửa đổi, bổ sung nội dung chỉ phát sinh khi có yêu cầu của các bên tham gia giao kết hợp đồng, các chủ thể thứ ba không được can thiệp vào việc sửa đổi bổ sung. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng là một vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng, nên các bên phải có sự nghiên cứu, thảo luận thì mới được sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

2. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Sau khi một trong 02 bên gửi thông báo bằng văn bản cũng như gửi nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hai bên tiến hành thỏa thuận về các nội dung này. Từ đây có 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Hai bên thống nhất thỏa thuận được nội dung sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.

Về hiệu lực của hợp đồng mới, hợp đồng mới có thể có hiệu lực sau thời điểm hợp đồng cũ hết hiệu lực, hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt hiệu lực hợp đồng cũ để giao kết hợp đồng mới.

Trường hợp 2: Hai bên không thống nhất thỏa thuận được nội dung sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được sửa đổi, bổ sung nội dung thì tiếp tục thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã giao kết.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học