Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến xã, tuyến huyện

Thứ nhất, xác định người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Người thường trú trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là người có đăng ký thường trú tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại đây.

- Người tạm trú có thời hạn trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là người có đăng ký tạm trú (và không phải là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký thường trú)

- Người làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Là người có trong danh sách người lao động, cán bộ, công chức, viên chức tại doanh nghiệp (hợp tác xã,…), cơ quan, tổ chức khác có trụ sở làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thứ hai, trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, không có cơ sở khám bệnh tuyến xã, tuyến huyện.

Trên thực tế trường hợp này không có nhiều do Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ y tế tới các nơi vùng sâu vùng xa, cũng như phủ sóng mạng lưới y tế cộng đồng trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số vùng hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện. Trong trường hợp này, người tham gia bảo hiểm y tế chỉ có thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương (nếu tuyến tỉnh không thể đáp ứng).

2. Người đang thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, huyện không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Khác với trường hợp trên, trường hợp này trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi người tham gia bảo hiểm y tế sinh sống (thường trú, tạm trú có thời hạn) và làm việc, có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện. Tuy nhiên, (các) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh này đều không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế. Việc xác định thế nào là “không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế” do Giám đốc Sở Y tế (của tỉnh) thống nhất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

3. Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh (trừ trường hợp Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tuyến trung ương do Giám đốc Sở Y tế quy định

Đây là trường hợp yếu tố khiến người tham gia bảo hiểm y tế có thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến tỉnh là địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi người này thường trú, tạm trú có thời hạn, làm việc chứ không phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương này phải được Giám đốc Sở Y tế (tỉnh) quy định khi đã có sự thống nhất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở chữa bệnh

Đây là trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế có thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ở bất kỳ tuyến nào (tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương), chỉ cần cơ sở khám, chữa bệnh này thuận lợi nhất trong việc tiếp nhận bệnh nhân, người khám, chữa bệnh, trong tình huống mà trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở chữa bệnh.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thế nào là chuyển tuyến đúng tuyến, chuyển tuyến vượt tuyến? Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến được không?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các điều kiện để chuyển tuyến đúng tuyến, khái niệm chuyển tuyến vượt tuyến. Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 1)

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Khái niệm, nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu