Tư vấn dịch vụ/thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội

Bạn đang muốn thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tiết kiệm thời gian và chi phí nhé.

Trước hết, Luật Hoàng Anh xin giới thiệu sơ bộ về thủ đô Hà Nội trước khi thực hiện tư vấn thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Giới thiệu tổng quan về Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có lịch sử hơn 1.000 năm hình thành và phát triển, là trung tâm đầu não chính trị của cả nước; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hà Nội hiện nay có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam - Hòa Bình ở phía Nam; Bắc Giang- Bắc Ninh- Hưng Yên ở phía Đông và Hòa Bình- Phú Thọ ở phía Tây. Sau khi được mở rộng, Hà Nội có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha, lớn gấp hơn 3 lần trước đây và đứng vào tốp 17 Thủ đô trên thế giới có diện tích rộng nhất; dân số hiện nay là hơn 7 triệu người; gồm 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, thị trấn. 

Tầm nhìn chiến lược về kinh tế của Hà Nội 

Căn cứ theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ nêu ra mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.


Vậy, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Hà Nội thực hiện trong bao lâu, có khó khăn, vướng mắc gì không? Quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ như thế nào? 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. Bí quyết là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ. Bí quyết bao gồm bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ. Theo đó:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là văn bản ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.


Nội dung Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những nội dung chính sau:

1. Tên công nghệ được chuyển giao.

2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

4. Phương thức chuyển giao công nghệ.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

6. Giá, phương thức thanh toán.

7. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).

9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.

10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.

11. Phạt vi phạm hợp đồng.

12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.

14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.


Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ

1. Giá công nghệ chuyển giao do các bên thỏa thuận. Việc thanh toán giá công nghệ chuyển giao được thực hiện bằng phương thức sau đây:

- Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa;

- Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh;

- Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần;

- Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận;

- Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận.

2. Giá công nghệ chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá trong trường hợp sau đây:

- Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;

- Giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

- Giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế.


Những công nghệ được chuyển giao nào phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền?

Các công nghệ hạn chế chuyển giao phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Xem thêm: Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

Các công nghệ phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là các công nghệ được chuyển giao theo các hình thức:

a) Dự án đầu tư;

b) Góp vốn bằng công nghệ;

c) Nhượng quyền thương mại;

d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Mua, bán máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng của công nghệ;

mà thuộc một trong những trường hợp sau đây: (i) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (ii) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; (iii) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Các công nghệ khuyến khích đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là các công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký nêu ở trên.


Lợi ích của việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ?

1. Được hạch toán chi phí hợp lý, hợp lệ pháp sinh từ hợp đồng chuyển giao công nghệ đã đăng ký. Trường hợp chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng phải đăng ký nhưng không tiến hành đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì có thể chi phí chuyển giao công nghệ không được cơ quan thuế công nhận là chi phí hợp lý.

2. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ với tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn, nhận vốn đối ứng đầu tư cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của mình và thực hiện nội dung chi khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

4. Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khác phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ có thể xác định được giá trị là quyền tài sản.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng được nhận quyền tài sản quy định tại khoản này để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

5. Nhà nước khuyến khích các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung.

6. Doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được hưởng các ưu đãi sau đây:

a) Hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng;

b) Các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.


Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ.

2. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

3. Các hồ sơ về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ chuyển giao (nếu có).

4. Hồ sơ pháp lý của bên giao và bên nhận công nghệ.

5. Các hồ sơ liên quan khác.

Trường hợp không có tài liệu bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.


Thời hạn đăng ký chuyển giao công nghệ

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.


Đăng ký chuyển giao công nghệ ở đâu?

Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, tùy trường hợp cụ thể.

Địa chỉ của Bộ Khoa học Công nghệ:

113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội:

Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội


Mức thu phí thẩm định đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để đăng ký:

a) Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng.

b) Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 (năm) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng.

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 (mười) triệu đồng.

b) Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được tính theo mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để đăng ký (nêu ở trên).


Thời gian đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ?

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ bổ sung;

3. Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung;

4. Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: 77 bài viết, câu hỏi về công nghệ và chuyển giao công nghệ


Phí dịch vụ tư vấn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ của Luật Hoàng Anh tại Hà Nội

Trường hợp không thể tự thực hiện được thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, bạn có thể liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cáp dịch vụ. Mức phí dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm đã thực hiện thủ tục đăng ký tại các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam... thì mức phí dịch vụ tối thiểu là 15 triệu đồng.

Mức phí dịch vụ đã bao gồm:

- Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ để hai bên ký kết;

- Soạn thảo, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các công việc cần thiết để đạt được Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

Mức phí dịch vụ chưa bao gồm:

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%;

- Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ phải nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Phí công chứng, dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự. 


Luật Hoàng Anh là ai?

Luật Hoàng Anh là tên viết tắt của Công ty Luật TNHH HOANGANH IBC, là công ty Luật được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 01021810/TP/ĐKHĐ, có trụ sở tại Số 2, Ngõ 84 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hoạt động trong các lĩnh vực: Tham gia tố tụng, Tư vấn pháp luật, Đại diện ngoài tố tụng, Dịch vụ pháp lý khác.

Luật Hoàng Anh được sáng lập bởi những thành viên có đầy đủ Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp, có Thẻ Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp, và hiện là thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Các thành viên sáng lập của Luật Hoàng Anh đều đã có trên 10 năm kinh nghiệm, gắn bó với nghề Luật; có sự am hiểu nhất định về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng nắm bắt được chính xác vấn đề cần giải quyết và yêu cầu của khách hàng qua từng vụ việc; có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương và Trung ương, các cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án, cơ quan cảnh sát điều tra.

Phương châm hoạt động của Luật Hoàng Anh:

- Đồng hành cùng Thân chủ;

- Uy tín, Tin cậy, Bảo mật;

- Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.

Với năng lực của mình, Luật Hoàng Anh tin tưởng sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0908 308 123

Website: https://luathoanganh.vn


Một số câu hỏi - trả lời cần phải biết khi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ

Câu 1: Các trường hợp không phải đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ?

Trả lời: Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ 2017 quy định các trường hợp phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Do vậy, các trường hợp chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 thì không bắt buộc phải đăng ký, như: chuyển giao công nghệ trong nước không sử dụng vốn nhà nước.

Câu 2: Bí quyết là gì?

Trả lời:  Bí quyết là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ. Bí quyết bao gồm bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ.

Câu 3: Phí thẩm định khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ là bao nhiêu?

Trả lời: Điều 4 Thông tư 169/2016/TT/BTC quy định mức thu phí thẩm định để thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, mức phí phụ thuộc vào tổng giá trị hợp đồng, tuy nhiên, mức tối thiểu là 05 triệu đồng và mức tối đa là 10 triệu đồng.

Câu 4: Có quy định nào về thời hạn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không?

Trả lời: CÓ. Trong thời hạn 90 NGÀY kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Câu 5: Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ có thời hạn bao lâu?

Trả lời: Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ có hiệu lực kể từ ngày cấp và thời hạn của giấy chứng nhận phụ thuộc vào thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận ký kết.

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư

Luật Sư Doanh nghiệp 28/05/2021

Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục tiêu, phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt tới một trạng thái mong muốn. Việc lập dự án đầu tư được thể hiện qua báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án.

Dịch vụ tư vấn về chuyển nhượng dự án đầu tư

Luật Sư Doanh nghiệp 28/05/2021

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Việc chuyển nhượng được quy định tại Điều 46, Luật Đầu tư năm 2020.

Dịch vụ tư vấn về hoạt động xây dựng

Luật Sư Doanh nghiệp 28/05/2021

Hoạt động xây dựng gồm nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn phải đáp ứng các vấn đề quy định cụ thể trong Luật Xây dựng.

Dịch vụ tư vấn Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Luật Sư Doanh nghiệp 28/05/2021

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được thực hiện với các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Dịch vụ tư vấn về hợp tác đầu tư (BCC) triển khai thực hiện dự án

Luật Sư Doanh nghiệp 28/05/2021

Hợp tác đầu tư (BCC) là hình thức đầu tư theo hợp đầu hợp tác kinh doanh, việc triển khai dự án đáp ứng các quy định tại Luật Đầu tư năm 2020