Luật sư
Nguyễn Thùy Dung

Liên Hệ

 

Chuyên viên tư vấn pháp lý.

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Hôn nhân – Gia đình, Đất đai.

Trình độ: Cử nhân Luật.

Tư vấn: 0908.308.123

 

 

  • Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Công ty Luật TNHH Hoanganh IBC, tham gia giải quyết, hỗ trợ các vấn đề pháp lý của khách hàng theo sự sắp xếp, điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty;

  • Mọi hoạt động của Công ty Luật TNHH Hoanganh IBC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Lĩnh vực chuyên môn chính:

Nhân viên tư vấn pháp lý, trợ lý luật sư, thực hiện công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, thay mặt khách hàng làm việc trực tiếp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, hôn nhân – gia đình, đất đai,v…v, cụ thể:

Pháp luật về doanh nghiệp: Hỗ trợ tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến sự hình thành, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp,v…v. Thực hiện tư vấn nội bộ doanh nghiệp, liên quan đến bộ máy cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp, quản trị nhân lực, kiểm soát hợp đồng… đảm bảo tính hợp pháp, tính tuân thủ pháp luật đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Pháp luật về đầu tư: Hỗ trợ, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật đối với các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn quy hoạch, lập hồ sơ dự án đầu tư, lập hồ sơ thầu. Tư vấn cấp phép đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM),v…v

Pháp luật về hôn nhân – gia đình: Tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn với người nước ngoài, tư vấn pháp lý liên quan đến quan hệ nhân thân như quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, quan hệ tài sản như tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân,v…v, tư vấn ly hôn, phòng chống bạo lực gia đình cũng như các vi phạm khác trong quan hệ pháp luật hôn nhân – gia đình.

Pháp luật về đất đai: Tư vấn hỗ trợ, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục ghi nhận tài sản trên đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất, gia hạn hợp đồng thuê. Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, căn hộ, căn hộ nghỉ dưỡng, tài sản hình thành trong tương lai, tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

 

Tags

1900 1234

Tổng đài luật sư trực tuyến