Hỏi đáp Luật Doanh nghiệp là chuyên mục để Luật Hoàng Anh tư vấn, giải đáp thắc mắc của bạn đọc các vấn đề pháp lý về Doanh nghiệp, Đầu tư, Dự án như: Thủ tục đăng ký kinh doanh, Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật, chia tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, thay đổi trụ sở chính...), các loại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép con, Vay vốn, Thuế, Kế toán, Lao động, Quản trị công ty, Quan hệ cổ đông, Hợp đồng, Đầu tư, Dự án, Chuyển giao công nghệ, Startup, Quy hoạch, Lập dự án, Đấu thầu, Chủ trương đầu tư, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB), Đất đai, Giấy phép xây dựng, Thi công xây dựng, Chuyển nhượng dự án, Nghiệm thu bàn giao, Kinh doanh vận hành, Giải quyết tranh chấp...và các vấn đề liên quan khác.

Bạn đọc có thể đặt các câu hỏi về pháp luật dân sự, đưa ra các tình huống trong cuộc sống, công việc để được Luật Hoàng Anh giải đáp, cung cấp các giải pháp cho các vấn đề được đưa ra.

Mọi yêu cầu, câu hỏi, thắc mắc xin được gửi về: luatsu@luathoanganh.vn; hoặc Gửi yêu cầu tại đây; hoặc liên hệ qua số hotline: 0908 308 123. 

Câu hỏi thường gặp

Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư là gì?
Luật Doanh nghiệp là Luật quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Luật Đầu tư là Luật quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
Hỏi đáp Luật Doanh nghiệp là hỏi về những vấn đề gì?
Hỏi đáp Luật Doanh nghiệp là hỏi đáp các vấn đề pháp lý về Doanh nghiệp, Đầu tư, Dự án như: Thủ tục đăng ký kinh doanh, Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật, chia tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, thay đổi trụ sở chính...), các loại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép con, Vay vốn, Thuế, Kế toán, Lao động, Quản trị công ty, Quan hệ cổ đông, Hợp đồng, Đầu tư, Dự án, Chuyển giao công nghệ, Startup, Quy hoạch, Lập dự án, Đấu thầu, Chủ trương đầu tư, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB), Đất đai, Giấy phép xây dựng, Thi công xây dựng, Chuyển nhượng dự án, Nghiệm thu bàn giao, Kinh doanh vận hành, Giải quyết tranh chấp...và các vấn đề liên quan khác.
Các câu hỏi gửi cho Luật Hoàng Anh có được giải đáp miễn phí không?
Có và Không. Đối với những câu hỏi chung mang tính chất nghiên cứu, học thuật, hoặc những tình huống đơn giản, Luật Hoàng Anh sẽ cùng trao đổi, phản hồi miễn phí. Đối với những câu hỏi, tình huống cụ thể, cần thời gian để xem xét một cách cẩn trọng trước khi đưa ra các tư vấn, giải pháp, Luật Hoàng Anh sẽ tính phí dịch vụ ở mức hợp lý nhất có thể.
Tôi có thể gửi các tình huống thực tế đang gặp phải cho Luật Hoàng Anh để được giải đáp, tư vấn không?
Có. Bạn cần mô tả chính xác và chân thực tình huống pháp lý bạn đang gặp phải, kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) để được Luật Hoàng Anh giải đáp, tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp.