Câu hỏi thường gặp

Sự kiện pháp lý là gì?
Sự kiện pháp lý là các sự kiện xảy ra trong đời sống thực tế mà việc xuất hiện hay mất đi của nó có thể gây ra các hậu quả pháp lý và gắn với việc hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật.
Các nhận định, bình luận của Luật Hoàng Anh có giá trị như thế nào?
Chỉ có giá trị tham khảo. Các nhận định, bình luận của Luật Hoàng Anh thể hiện quan điểm riêng của chúng tôi cho sự kiện đó. Những nhận định, bình luận có thể được cho là chính xác tại thời điểm đăng tin, nhưng có thể không còn chính xác khi pháp luật có sự thay đổi. Đồng thời, Luật Hoàng Anh không đảm bảo việc áp dụng những nhận định, bình luận này cho những trường hợp tương tự được chính xác, phù hợp.
Có được trích dẫn lại các nhận định, bình luận của Luật Hoàng Anh không?
Các nhận định, bình luận tại chuyên trang này thuộc sở hữu của Luật Hoàng Anh. Chúng tôi không đồng ý việc trích dẫn, đưa tin, truyền thông lại các thông tin tại chuyên trang này dưới mọi hình thức, cho đến khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.