Câu hỏi thường gặp

Luật Hôn nhân gia đình là gì?
Luật hôn nhân và gia đình là văn bản pháp lý quan trọng, điều chỉnh quan hệ pháp luật hôn về gia đình, là những quan hệ về nhân thân và về tài sản phát sinh giữa vợ chồng, cha mẹ và con; quy định về chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
Tư vấn Luật Hôn nhân gia đình là tư vấn về những vấn đề gì?
Tư vấn Hôn nhân gia đình tư vấn pháp lý về các vấn đề như: Kết hôn, Tài sản chung - riêng, Ly thân, Ly hôn, Chia tài sản khi ly hôn, Quyền nuôi con, Cấp dưỡng, Bạo hành gia đình, Bảo vệ bà mẹ và trẻ em...và các vấn đề liên quan khác.
Các câu hỏi gửi cho Luật Hoàng Anh có được giải đáp miễn phí không?
Có và Không. Đối với những câu hỏi chung mang tính chất nghiên cứu, học thuật, hoặc những tình huống đơn giản, Luật Hoàng Anh sẽ cùng trao đổi, phản hồi miễn phí. Đối với những câu hỏi, tình huống cụ thể, cần thời gian để xem xét một cách cẩn trọng trước khi đưa ra các tư vấn, giải pháp, Luật Hoàng Anh sẽ tính phí dịch vụ ở mức hợp lý nhất có thể.
Tôi có thể gửi các tình huống thực tế đang gặp phải cho Luật Hoàng Anh để được giải đáp không?
Có. Bạn cần mô tả chính xác và chân thực tình huống pháp lý bạn đang gặp phải, kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) để được Luật Hoàng Anh giải đáp, tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp.