Nhà nước và pháp luật luôn là những yếu tố tồn tại song hành, không thể tách rời nhau. Không có Nhà nước thì không có pháp luật; và nếu không có pháp luật thì Nhà nước không thể tồn tại.

Do đó, Luật Hoàng Anh xây dựng chuyên trang đặc biệt để tổng hợp và cung cấp các thông tin cho bạn đọc về tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước, gồm:

- Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước

- Chủ tịch nước;

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, các Sở ban ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã;

- Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh/thành phố, Tòa án nhân dân các quận/huyện/thị xã;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh/thành phố, Viện kiểm sát nhân dân các quận/huyện/thị xã;

- Các cơ quan Nhà nước khác.

Bạn đọc cũng có thể đặt các câu hỏi về tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước để được Luật Hoàng Anh giải thích, trao đổi, cung cấp thông tin.

Mọi yêu cầu, câu hỏi, thắc mắc xin được gửi về: luatsu@luathoanganh.vn; hoặc Gửi yêu cầu tại đây; hoặc liên hệ qua số hotline: 0908 308 123. 

Câu hỏi thường gặp

Tổ chức bộ máy Nhà nước được quy định ở đâu?
Tổ chức bộ máy Nhà nước được quy định trước hết tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, và Luật tổ chức Quốc hội 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật tổ chức Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
Quốc hội có phải là cơ quan có quyền lực cao nhất?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Chủ tịch nước là ai?
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước đương nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chính phủ là gì?
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.