Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Xét cho cùng, việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện cũng đều được xem là các hình thức mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trên thực tế, có thể cùng nằm trên một tỉnh, một khu vực với trụ sở chính của doanh nghiệp nhưng cũng có thể khác biệt về vị trí. Mỗi một chi nhánh, văn phòng đại diện cũng sẽ có người đứng đầu, thay mặt doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và việc thành lập hai hình thức này cần phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Vậy nên, nếu như việc thành lập hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện còn làm Quý khách hàng có nhiều thắc mắc, hãy đến với chúng tôi – Luật Hoàng Anh, đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, hàng đầu giúp bạn giải đáp những vấn đề như:

- Điều kiện để một chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập là gì? Luật Doanh nghiệp cập nhật mới nhất quy định như thế nào về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện?

- Nếu như doanh nghiêp có nhu cầu về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu như thế nào là chuẩn nhất?

- Sự khác biệt giữa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là gì?

- Ai là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc nộp lên cơ quan nhà nước có lâu và mất thời gian không?

- Sau khi thành lập, hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện như thế nào?

Với những nội dung kế tiếp sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho Quý Khách hàng!

1. Nội dung tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

1.1 Sự giống nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

a. Về đăng ký tên

- Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

- Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

- Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

b. Về con dấu và giấy phép hoạt động

- Cả hai hình thức này đều có con dấu và giấy phép hoạt động riêng

c. Về mã số thuế

- Có mã số thuế riêng có 13 số.

- Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

- Văn phòng đại diện kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số văn phòng đại diện ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

d. Về thủ tục thành lập và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận thì cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều phải thực hiện thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận được cấp

1.2 Sự khác biệt giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Như đã nói ở trên, chi nhánh và văn phòng đại diện đều là khái niệm luật định. Do đó, về nội dung và hình thức hoạt động của hai loại hình này đề có sự khác nhau. Cụ thể, chúng tôi đã tổng hợp qua bảng dưới đây:

Các tiêu chí

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Về hoạt động kinh doanh

- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh được đăng ký tất cả các ngành nghề mà công ty đã đăng ký.

- Không phải bất cứ ngành nghề nào của doanh nghiệp chi nhánh cũng được phép hoạt động.

- Đối với việc chi nhánh được quyền thực hiện một phần hay toàn bộ chức năng của công ty còn tùy thuộc vào sự ủy quyền của doanh nghiệp.

 

Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh mà chỉ mang chức năng đại diện theo ủy quyền của công ty

Về việc đặt tên

Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”

Tên văn phòng đại diện phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”

Về việc ký kết hợp đồng và xuất hóa đơn

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh được phép ký kết hợp đồng kinh tế và được phép sử dụng và xuất hóa đơn

Văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng kinh doanh mà chỉ làm văn phòng liên lạc, cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và các đối tác mới. Vì vậy, văn phòng đại diện không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế cũng như không được đăng lý, sử dụng hóa đơn mà phải phụ thuộc vào doanh nghiệp

Về hạch toán thuế

Chi nhánh được lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc khi bắt đầu thực hiện công việc kinh doanh

Văn phòng đại diện phải kê khai độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở của Văn phòng đại diện quản lý

Về các loại thuế phải nộp

Chi nhánh nộp thuế về cơ bản giống doanh nghiệp bình thường, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài.

Văn phòng đại diện chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân

 

Như vậy, từ bản phân tích trên, mỗi hình thức thành lập đều có những ưu điểm riêng và việc lựa chọn loại hình nào thì cũng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn hiện nay và mở rộng được phạm vi tiếp cận đối tượng khách hàng của mình

1.3 Về hồ sơ cần phải chuẩn bị khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh: Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Đối với công ty cổ phần: Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

1.4. Quy trình nộp hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người nộp hồ sơ tiến hành đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Chuẩn bị công cụ ký xác thực hồ sơ, gồm:

 • Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh
 • Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Tạo hồ sơ theo những giấy tờ quy định về đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 31, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp
 • Nhập thông tin sơ thảo của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Scan và tải tài liệu đính kèm lên hệ thống
 • Chuẩn bị Hồ sơ
 • Ký xác thực và nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh của mình

Bước 3: Nhận kết quả

 • Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, chủ thể đăng ký kinh doanh sẽ theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thông qua giấy biên nhận được gửi về mail và tài khoản đăng ký kinh doanh của mình
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì tiến hành sửa đổi, bổ sung
 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì nộp bản cứng và nhận kết quả theo thời gian quy định

1.5. Chi phí và thời gian thực hiện

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

2. Phạm vi cung cấp dịch vụ và phương thức liên lạc

Phạm vi cung cấp dịch vụ: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với Luật Hoàng Anh qua những phương thức tư vấn sau:

- Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

- Tư vấn qua thư điện tử (email): Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

- Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử luatsu@luathoanganh.vn. Luật Hoàng Anh sẽ soạn thảo văn bản, ký bởi luật sư phụ trách, đóng dấu Công ty Luật và gửi bản cứng đến địa chỉ của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng có thể sử dụng văn bản tư vấn của Luật Hoàng Anh trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan.

- Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0908 308 123 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan