Câu hỏi thường gặp

Luật thuế là gì?
Luật thuế bao gồm tổng hợp các quy định pháp luật tại Luật quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế xuất khẩu,nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tài nguyên...và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các văn bản khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Hỏi đáp Thuế là hỏi về những vấn đề gì?
Hỏi đáp Thuế là hỏi đáp các vấn đề pháp lý về Thuế như: Quản lý thuế, Đăng ký thuế, Khai thuế, tính thuế, Ấn định thuế, Nộp thuế, Hoàn thuế, Miễn giảm thuế, Khoanh nợ thuế, Phạt thuế, Thanh tra thuế, Hóa đơn giá trị gia tăng, Thuế suất, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế xuất khẩu,nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế tài nguyên, ...và các vấn đề liên quan khác.
Các câu hỏi gửi cho Luật Hoàng Anh có được giải đáp miễn phí không?
Có và Không. Đối với những câu hỏi chung mang tính chất nghiên cứu, học thuật, hoặc những tình huống đơn giản, Luật Hoàng Anh sẽ cùng trao đổi, phản hồi miễn phí. Đối với những câu hỏi, tình huống cụ thể, cần thời gian để xem xét một cách cẩn trọng trước khi đưa ra các tư vấn, giải pháp, Luật Hoàng Anh sẽ tính phí dịch vụ ở mức hợp lý nhất có thể.
Tôi có thể gửi các tình huống thực tế đang gặp phải cho Luật Hoàng Anh để được giải đáp, tư vấn không?
Có. Bạn cần mô tả chính xác và chân thực tình huống pháp lý bạn đang gặp phải, kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) để được Luật Hoàng Anh giải đáp, tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp.