Câu hỏi thường gặp

Hỏi đáp Luật Dân sự là hỏi đáp về những vấn đề gì?
Hỏi đáp Luật Dân sự là hỏi đáp về các vấn đề như: Giám hộ, Thừa kế, Di chúc, Phân chia di sản, Quyền sở hữu, Vay mượn - Mua bán, Hợp đồng, Ủy quyền, Đại diện, Giải quyết tranh chấp, Khởi kiện, Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng trong các giai đoạn tố tụng, Xét xử án dân sự, Thi hành án dân sự...và các vấn đề liên quan khác.
Luật dân sự là gì?
Luật dân sự là một ngành luật rất rộng và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 là hai bộ luật cơ bản của ngành luật dân sự. Trong đó, Bộ luật Dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc quy định về địa vị pháp lý; chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự; Bộ luật tố tụng Dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Các câu hỏi gửi cho Luật Hoàng Anh có được giải đáp miễn phí không?
Có và Không. Đối với những câu hỏi chung mang tính chất nghiên cứu, học thuật, hoặc những tình huống đơn giản, Luật Hoàng Anh sẽ cùng trao đổi, phản hồi miễn phí. Đối với những câu hỏi, tình huống cụ thể, cần thời gian để xem xét một cách cẩn trọng trước khi đưa ra các tư vấn, giải pháp, Luật Hoàng Anh sẽ tính phí dịch vụ ở mức hợp lý nhất có thể.
Tôi có thể gửi các tình huống thực tế đang gặp phải cho Luật Hoàng Anh để được giải đáp không?
Có. Bạn cần mô tả chính xác và chân thực tình huống pháp lý bạn đang gặp phải, kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) để được Luật Hoàng Anh giải đáp, tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp.