Câu hỏi thường gặp

Luật đất đai là gì?
Luật đất đai là một ngành luật, bao gồm tổng hợp các quy định tại Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư, Quyết định của các cấp có thẩm quyền hướng dẫn về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai.
Hỏi đáp Luật Đất đai là hỏi về những vấn đề gì?
Hỏi đáp Luật Đất đai là hỏi đáp về các vấn đề như: Thủ tục và điều kiện cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất); Sử dụng đất đúng mục đích; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Gia hạn thời gian sử dụng đất; Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố, thế chấp, hợp tác kinh doanh nhà - đất - căn hộ - căn hộ nghỉ dưỡng - sàn thương mại đã hình thành/hình thành trong tương lai; Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố, thế chấp, hợp tác kinh doanh đất đai, bất động sản; Sở hữu chung - riêng trong các tòa nhà hỗn hơp; Quỹ bảo trì tòa nhà; Ban quản trị và Hội nghị nhà chung cư; Giải quyết tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất....và các vấn đề liên quan khác.
Các câu hỏi gửi cho Luật Hoàng Anh có được giải đáp miễn phí không?
Có và Không. Đối với những câu hỏi chung mang tính chất nghiên cứu, học thuật, hoặc những tình huống đơn giản, Luật Hoàng Anh sẽ cùng trao đổi, phản hồi miễn phí. Đối với những câu hỏi, tình huống cụ thể, cần thời gian để xem xét một cách cẩn trọng trước khi đưa ra các tư vấn, giải pháp, Luật Hoàng Anh sẽ tính phí dịch vụ ở mức hợp lý nhất có thể.
Tôi có thể gửi các tình huống thực tế đang gặp phải cho Luật Hoàng Anh để được giải đáp không?
Có. Bạn cần mô tả chính xác và chân thực tình huống pháp lý bạn đang gặp phải, kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có) để được Luật Hoàng Anh giải đáp, tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp.