Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp vốn nước ngoài

Thứ năm, 18/01/2024, 09:44:08 (GMT+7)

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài NHANH - GỌN - GIÁ RẺ. Luật Hoàng Anh cam kết uy tín - bảo mật

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Những năm gần đây, các dự án đầu tư ngày càng trở nên phổ biến, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nhà đầu tư có thể thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như tăng vốn, mở rộng, thay đổi địa điểm kinh doanh, hay bổ sung thêm các ngành, nghề khác… Người đại diện theo pháp luật của công ty có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong hoạt động của mỗi công ty. Rất nhiều công ty có người đại diện pháp luật là người lao động được thuê, nên khi người lao động nghỉ, chuyển nơi làm việc thì sẽ kéo theo thủ tục phải thực hiện của doanh nghiệp là Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì thủ tục thay đổi người đại diện cũng có nhiều điểm đáng lưu ý hơn.

Công ty của bạn muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không biết thủ tục như thế nào và cần giấy tờ gì? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY cho chúng tôi qua số điện thoại 0908 308 123 để được LUẬT SƯ tư vấn pháp luật doanh nghiệp MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài NHANH – TRỌN GÓI – GIÁ RẺ.

Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tư năm ;

- Luật Doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Vốn đầu tư là số tiền vốn được huy động tập chung được sử dụng trong quá trình tái sản xuất và duy trì mục đích phát triển, đây được xác định là số tiền vốn được tích lũy của xã hội, của các tổ chức sản xuất kinh doanh trong nước hoặc do nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Hay hiểu một cách đơn giản thì vốn đầu tư chính là toàn bộ chi phí mà một nhà đầu tư sẽ bỏ ra để tiến hành thực hiện các hoạt động đầu tư đã được lên kế hoạch từ trước, được hình thành từ hai nguồn tài chính chủ yếu là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Theo đó, khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 đã ghi nhận khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

“22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Hiểu đơn giản thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này hầu hết trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Người đại diện theo pháp luật là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mang các điểm đặc trưng sau đây:

- Thứ nhất, phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật công ty vốn nước ngoài có thể là cổ đông/thành viên công ty, cũng có thể chỉ là người được công ty thuê theo Hợp đồng lao động. Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” trên Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho công ty nước ngoài thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự. Vì vậy, khi có thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật thì nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện lên cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Các trường hợp thay đổi người đại điện theo pháp luật công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Có hai trường hợp, bao gồm:

-  Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu của công ty vừa là nhà đầu tư được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty mà trên 50% trở lên (Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật)

- Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty mà dưới 50% (Chỉ cần thực hiện thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật).

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Về hồ sơ 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp cùng hồ sơ, bản gốc để nhận kết quả) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

- Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

- Tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có) 

Thời gian nhận kết quả

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đầu tư có thẩm quyền. Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì thời gian thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới (Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú hoặc thẻ tạm trú);

3. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Quyết định, Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Công ty TNHH 1 thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

5. Văn bản ủy quyền và giấy tờ pháp lý của tổ chức/cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cơ quan tiếp nhận và thời gian nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hoặc nộp online qua website: dangkykinhdoanh.gov.vn. 

Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật:03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ cần sử đổi, bổ sung, Phòng ĐKKD ra thông báo sửa đổi bổ sung cho doanh nghiệp được biết và thực hiện sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

Công ty bạn chưa biết cách chuẩn bị hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật? Không muốn mất thời gian để tự mình nộp và chờ đợi kết quả? ĐỪNG TIẾC một cuộc gọi, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để nhận được những tư vấn MIỄN PHÍ và NHANH NHẤT.

 

 

Chi phí khi thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật cần phải nộp phí công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia (100.000 VNĐ). Ngoài ra, chi phí khi sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng  Hãy LIÊN HỆ NGAY với Công ty Luật Hoàng Anh để nhận báo giá với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

Không thông báo thay đổi người đại diện có bị phạt tiền không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

"Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2, Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi."

Theo đó, người đại diện theo pháp luật là nội dung được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy trong vòng 10 ngày kể từ khi có thay đổi phải hoàn tất thủ tục thay đổi theo quy định. Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị xử phạt như sau: 

- Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn không có thời gian để thực hiện, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢTIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

<a data-cke-saved-href="https://zalo.me/0908308123" href="https://zalo.me/0908308123" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration-line: none; max-width: 100%; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" center;="" height:="" auto="" !important;"="">

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư