Hối phiếu nhận nợ là gì?

Thứ bảy, 06/01/2024, 08:09:46 (GMT+7)

Hối phiếu nhận nợ là gì? Dịch vụ tư vấn về hối phiếu nhận nợ theo quy định pháp luật hiệu quả. Luật Hoàng Anh cam kết uy tín - bảo mật.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ chuyển nhượng như séc, hối phiếu trong ngành tài chính ngân hàng thì việc ban hành Luật Các công cụ chuyển nhượng là rất cần thiết không chỉ đáp ứng các yêu cầu khách quan của nền kinh tế mà còn thể chế hoá đường lối của Đảng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hội nhập và hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về công cụ chuyển nhượng.

Vậy hối phiếu nhận nợ là gì? Khi nào được coi là hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY tới hotline 0908 308 123 để được Luật sư TƯ VẤN MIỄN PHÍ và cung cấp Dịch vụ luật sư giỏi theo yêu cầu 

Căn cứ pháp lý

Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 được Quốc hội lần thứ 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Sau đây được gọi là Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005).

Hối phiếu nhận nợ là gì?

Khoản 3 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005 ghi nhận như sau:

“3. Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.”

Người phát hành ở đây được hiểu là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ. Còn người thụ hưởng là người sở hữu hối phiếu nhận nợ với tư cách như sau:

- Người được nhận thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ theo chỉ định của người phát hành;

- Người nhận chuyển nhượng hối phiếu nhận nợ theo các hình thức chuyển nhượng;

- Người cầm giữ hối phiếu nhận nợ có ghi trả cho người cầm giữ.

Hối phiếu nhận nợ phải có những thông tin gì?

Hối phiếu nhận nợ bắt buộc phải có những nội dung sau đây và nếu thiếu một trong các nội dung này :

- Cụm từ “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ;

- Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định;

- Thời hạn thanh toán:

- Địa điểm thanh toán:

- Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng được người phát hành chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu nhận nợ theo lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu cho người cầm giữ;

- Địa điểm và ngày ký phát hành:

- Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.

Hối phiếu nhận nợ chỉ được thiếu 1 trong các nội dung trên trong 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp địa điểm thanh toán không được ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa điểm thanh toán là địa chỉ của người phát hành.
  • Trường hợp địa điểm phát hành không được ghi trên hối phiếu nhận nợ thì địa điểm phát hành là địa chỉ của người phát hành.

Khi nào được coi là hoàn thành hối phiếu nhận nợ?

Việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây:

- Khi người phát hành trở thành người thụ hưởng của hối phiếu nhận nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó;

- Người phát hành đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng;

- Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu nhận nợ.

Quan hệ hối phiếu nhận nợ khác

Quan hệ hối phiếu nhận nợ là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về hối phiếu nhận nợ.

- Bảo lãnh hối phiếu nhận nợ là việc người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) cam kết với người nhận bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ nếu đã đến hạn thanh toán mà người được bảo lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ. Người bảo lãnh là người có liên quan trong quan hệ công cụ chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng là việc người thụ hưởng chuyển giao quyền sở hữu công cụ chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng theo các hình thức chuyển nhượng sau:

  • Ký chuyển nhượng
  • Chuyển giao

- Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác.

- Cầm cố là một biện pháp bảo đảm, theo đó, người cầm cố giao cho người nhận cầm cố tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo cho khoản vay trong thời hạn nhất định. Khi đến thời hạn trả nợ, người cầm cố thanh toán cho người nhận cầm cố toàn bộ khoản vay và người nhận cầm có nghĩa vụ trả lại tài sản cầm cố.

Theo đó, người thụ hưởng có quyền cầm cố hối phiếu nhận nợ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hối phiếu và pháp luật có liên quan.

Quyền truy đòi hối phiếu nhận nợ được hiểu là khả năng buộc thanh toán. Theo luật về công cụ khả nhượng, quyền truy đòi chuyển quyền thu hồi từ một người phát hành hay ký hậu công cụ khả nhượng như chi phiếu hay hối phiếu.

Nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hối phiếu nhận nợ

- Người phát hành có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng khi đến hạn thanh toán và có các nghĩa vụ khác như người chấp nhận hối phiếu đòi nợ.

Sau khi phát hành hối phiếu nhận nợ, người phát hành có nghĩa vụ thanh toán không điều kiện hối phiếu nhận nợ theo nội dung đã ghi cho người thụ hưởng, người đã thanh toán hối phiếu nhận nợ theo quy định.

- Người chuyển nhượng lần đầu hối phiếu nhận nợ có nghĩa vụ như người ký phát hối phiếu đòi nợ, cụ thể:

  • Người chuyển nhượng lần đầu có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng khi hối phiếu nhận nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.
  • Trường hợp người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh đã thanh toán hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng sau khi hối phiếu nhận nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán thì người phát hành có nghĩa vụ thanh toán cho người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh số tiền ghi trên hối phiếu đó.

Một số lưu ý đối với hối phiếu nhận nợ

1. Khi số tiền trên hối phiếu nhận nợ được ghi bằng số khác với số tiền ghi99 bằng chữ thì số tiền ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

Trong trường hợp số tiền trên hối phiếu nhận nợ được ghi hai lần trở lên bằng chữ hoặc bằng số và có sự khác nhau thì số tiền có giá trị nhỏ nhất được ghi bằng chữ có giá trị thanh toán.

2. Trong trường hợp hối phiếu nhận nợ không có đủ chỗ để viết, hối phiếu nhận nợ đó có thể có thêm tờ phụ đính kèm.

Tờ phụ đính kèm được sử dụng để ghi nội dung bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu. Người đầu tiên lập tờ phụ phải gắn liền tờ phụ với hối phiếu nhận nợ và ký tên trên chỗ giáp lai giữa tờ phụ và hối phiếu nhận nợ.

Dịch vụ tư vấn về hối phiếu nhận nợ của Luật Hoàng Anh

Bạn chưa nắm rõ các quy định pháp luật về hối phiếu nhận nợ, hãy liên hệ với Công ty luật để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư