Câu hỏi thường gặp

Chi phí dịch vụ Luật sư đất đai của Luật Hoàng Anh là bao nhiêu?
Mức phí dịch vụ luật sư tư vấn đai hiện nay được phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Anh qua số hotline: 0908 308 123 hoặc qua email: luatsu@luathoanganh.vn để nhận Thư báo phí dịch vụ cho từng vụ việc cụ thể.
Nếu như có tranh chấp về đất đai, Luật Hoàng Anh có thay mặt giải quyết không?
Luật Hoàng Anh sẵn sàng cung cấp dịch vụ đại diện theo ủy quyền của Khách hàng để giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng.
Ai là người quản lý đất đai?
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
Có bao nhiêu luật đất đai? Luật đất đai hiện hành là luật nào?
Chỉ có một luật đất đai và luật đất đai hiện hành là Luật đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 (thường gọi là Luật đất đai năm 2013).