Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư

Thứ tư, 22/02/2023, 09:15:05 (GMT+7)

Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục tiêu, phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt tới một trạng thái mong muốn. Việc lập dự án đầu tư được thể hiện qua báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong qua trình đầu tư, bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lý dự án đầu tư. Như vậy, dự án đầu tư là biểu hiện cụ thể của hoạt động đầu tư, có vai trò quan trọng và xuyên suốt trong quá trình đầu tư. Việc lập dự án đầu tư được xem là giai đoạn khởi đầu của một dự án đầu tư, nó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và giá thành của dự án đó. Bởi vậy, nếu giai đoạn này được chuẩn bị tốt thì sẽ quyết định sự thành công của dự án. Ngược lại, nếu chuẩn bị không tốt thì dự án đầu tư sẽ có giá thành không cao, kém chất lượng.

Bạn là nhà đầu tư, muốn thực hiện các hoạt động đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Quá trình lập dự án như thế nào để tiến hành thực hiện? Bên cạnh nhà đầu tư tự mình thực hiện thì việc thuê các tổ chức tư vấn lập các văn kiện của dự án đầu tư sẽ rút gọn chi phí cũng như thời gian. Và Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư với những nội dung cơ bản dưới đây!

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư 2020

- Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Dự án đầu tư là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Các loại dự án đầu tư?