Dịch vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tố tụng

Thứ sáu, 17/02/2023, 14:02:02 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Quyền và lợi ích của chủ thể là vấn đề mà trong mỗi văn bản pháp luật của từng quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng quy định để bảo vệ lợi ích cho cá nhân, tổ chức do mình quản lý với những mức độ khác nhau trên cơ sở không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Tố tụng dân sự bao gồm khởi kiện, hòa giải, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành bản án, quyết định của tòa án. Từ đó, tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự thành ngành luật được xem là ngành luật tố tụng dân sự.

Tố tụng dân sự là một trong những lĩnh vực pháp luật rộng lớn, thể hiện được vai trò xét xử, bảo vệ công lý của tòa án một cách trực tiếp. Trong khi đó, các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập với sứ mệnh xã hội là góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức, bao gồm việc tham gia tố tụng để bào chữa hoặc biện hộ cho bị can, bị cáo, đương sự; tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức và làm các dịch vụ pháp lý khác.

Với tư cách là một tổ chức hành nghề luật sư uy tín, lâu năm, cùng sự phản hồi của khách hàng, sự tin tưởng của những cá nhân, tổ chức có nhu cầu trong xã hội. Luật Hoàng Anh tự hào cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống nói chung và trong các giai đoạn tố tụng nói riêng. Hãy gọi ngay cho Luật sư để được tư vấn miễn phí hoặc tham khảo qua nội dung bài viết dưới đây.

 

Vụ án dân sự là gì?

Vụ án dân sự là các tranh chấp xảy ra giữa các đương sự mà theo quy định thì cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bởi vậy, trong trường hợp quý khách hàng là đương sự trong một vụ án dân sự, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất, quý khách hàng có thể tìm đến các tổ chức hành nghề luật sư để đại diện bảo vệ quyền lợi của mình.

Quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Điều 76 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bao gồm:

- Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

- Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

- Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

- Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

- Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

- Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc.

- Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

- Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật này.

- Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.

Từ những quyền và nghĩa vụ đã được pháp luật quy định, Luật Hoàng Anh sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tố tụng. Cụ thể các công việc trong từng giai đoạn được thể hiện chi tiết trong phần tiếp theo của bài viết.

Giai đoạn giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm

 Khởi kiện vụ án dân sự

- Là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác

- Giai đoạn này, tập trung tư vấn chủ yếu ở vấn đề xác định quyền khởi kiện của đương sự, xác định các vấn đề của vụ án dân sự và tư vấn xem xét liệu có được tiến hành khởi kiện không.

- Sau khi xem xét, xét thấy việc khởi kiện có thể tiến hành, thì tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, gửi đơn lên tòa án có thẩm quyền để tòa án thụ lý đơn và giải quyết vụ án.

Thụ lý vụ án dân sự và trả lại đơn khởi kiện

- Thụ lý vụ án là việc tòa án nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và vào sổ thụ lý vụ án dân sự để giải quyết.

- Sau khi nhận đơn khởi kiện và nghiên cứu, Tòa án phải xem xét và ra quyết định đối với đơn khởi kiện: Thụ lý, chuyển đơn hay trả lại đơn

- Sau đó, Tòa án có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện nếu đơn không đáp ứng được yêu cầu nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết vụ án của mình, xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện và ghi vào sổ thụ lý vụ án dân sự.

- Đối với giai đoạn này, Luật Hoàng Anh sẽ theo sát bước chân của khách hàng, từ việc đi nộp đơn khởi kiện cho đến khi tòa án ra quyết định như thế nào đối với đơn khởi kiện và linh hoạt bảo vệ khách hàng trong từng vấn đề đó.

Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự, hòa giải, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

- Đối với việc chuẩn bị xét xử vụ án dân sự: Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Tòa án thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị xét xử, phân công thẩm phán giải quyết vụ án và thông báo thụ lý vụ án tới nguyên đơn. Sau đó, lập hồ sơ vụ án dân sự, quyết định đưa vụ án ra xét xử khi hòa giải không thành và không có căn cứ đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

- Đối với việc hòa giải thì tòa án sẽ là bên trung gian, tiến hành công việc đàm phám, thỏa thuận để đáp ứng quy định về thủ tục tiền tố tụng.

- Đối với tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc tòa án quyết định tạm ngừng việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định.

- Đối với đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc tòa án quyết định ngừng việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

- Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự là phiên xét xử vụ án dân sự lần đầu của tòa án. Được thực hiện sau khi hòa giải không thành hoặc không tiến hành hòa giải được.

- Trong phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi thay mặt khách hàng, thực hiện việc tranh tụng, đảm bảo quyền lợi của chủ thể ủy quyền giải quyết cho mình. Khi có bản án có hiệu lực của Tòa án, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để thực hiện công việc tiếp theo.

Trong giai đoạn giải quyết vụ án tại Tòa án cấp Phúc thẩm

Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

- Kháng cáo là hoạt động tố tụng của đương sự và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật trong việc yêu cầu tòa án cấp trên xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm.

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm là hoạt động tố tụng của viện kiểm sát theo quy định của pháp luật trong việc để nghị tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

- Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiến hành thay mặt khách hàng kháng nghị lên tòa án, để được xem xét và giải quyết lại vụ án dân sự.

Trong xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

- Đại diện tham gia phiên tòa, tiến hành tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của chủ thể khi xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

Trong giai đoạn xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

- Giám đốc thẩm dân sự: Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định.

- Tái thẩm dân sự: Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Một số câu hỏi liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các giai đoạn tố tụng

Các vụ án dân sự thường gặp trên thực tế là gì?

Các vụ án dân sự thường gặp trên thực tế bao gồm:

- Tranh chấp đất đai: tranh chấp trong trường hợp mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất

- Tranh chấp về thừa kế tài sản, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, diao dịch dân sự….

- Các vụ án về hôn nhân gia đình: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn…

- Các vụ án kinh doanh thương mại: Các tranh chấp về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân hàng…

Luật sư được tham gia và những giao đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 thì Luật sư Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có đảm bảo việc giữ bí mật thông tin không?

Điều 25 Luật Luật sư 2006 quy định:

“1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình.”

Theo đó, nếu không được sự cho phép của khách hàng, Luật sư không được tiết vụ thông tin về vụ, việc, về khách hành mà mình được biết.

Một số lợi ích khi sử dụng dịch vụ bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp trong các giai đoạn tố tụng của Luật Hoàng Anh

- Nắm bắt thông tin thường xuyên, xử lý kịp thời: Xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng, đi kèm với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ thì pháp luật cần phải có sự điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu về kinh tế - xã hội trong đời sống. Luật Hoàng Anh sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, theo dõi thường xuyên và nắm bắt thông tin kịp thời tránh để vấn đề càng thêm rắc rối, khó khăn.

- Ngăn chặn rủi ro pháp lý: Các luật sư tại Luật Hoàng Anh là người có vốn kiến thức và am hiểu pháp luật một cách tổng hợp và rõ ràng nhất. Vì vậy có thể lường trước những rủi ro pháp lý và ngăn chặn sự xuất hiện nguy cơ pháp lý cho cá nhân, tổ chức. Tránh trường hợp “sai càng thêm sai”.

- Bảo mật thông tin: Bảo mật thông tin cá nhân, giữ kín sự vụ của khách hàng là một trong những quy tắc trong Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

- Bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải của Luật Hoàng Anh

Bạn đang gặp những tranh chấp dân sự nhưng không am hiểu các quy định của pháp luật để bảo vệ một cách tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

 

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bạn trong các giai đoạn tố tụng.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư