Thành lập công ty xây dựng có cần bằng cấp không?

Thứ tư, 05/04/2023, 10:06:57 (GMT+7)

Công ty xây dựng là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Thành lập công ty xây dựng bản chất cũng là thành lập công ty. Việc thành lập sẽ tuân theo quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục nhất định.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Xây dựng là ngành nghề phổ biến trong xã hội bởi xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển. Vì vậy, thành lập công ty xây dựng là một hình thức phổ biến được rất nhiều doanh nhân quan tâm. Vậy trình tự, thủ tục thành lập công ty xây dựng được quy định như thế nào? Gọi ngay để được Tư Vân Miễn Phí hoặc tìm hiểu các thông tin pháp lý liên quan đến thành lập công ty xây dựng dưới bài viết sau đây.

Công ty xây dựng là gì?

Doanh nghiệp/công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp/công ty là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập của doanh nghiệp hoặc đại diện của họ tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm “khai sinh” hợp pháp cho doanh nghiệp.

Công ty xây dựng là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Thành lập công ty xây dựng bản chất cũng là thành lập công ty. Việc thành lập sẽ tuân theo quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục nhất định.

Thành lập công ty xây dựng có cần bằng cấp

Theo quy định của pháp luật, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi thành lập doanh nghiệp thì phải đảm bảo những điều kiện nhất định.

+ Trường hợp thành lập công ty xây dựng thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện thì khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động không cần cung cấp bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hay các yêu cầu khác của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký đầy đủ hồ sơ để xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cứ thế tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường.

+ Trường hợp thành lập công ty xây dựng thuộc nhóm ngành nghề có điều kiện thì yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện sau: chứng chỉ/bằng cấp, vốn pháp định,… Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà cũng đáp ứng các điều kiện khác nhau. Nhóm ngành nghề xây dựng.

Như vậy căn cứ vào các ngành nghề hoạt động xây dựng mà người thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thì mới xác định có cần phải cung cấp bằng cấp và chứng chỉ khi tiến hành hoạt động kinh doanh có điều kiện đó.

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Xây dựng gồm:

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

- Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án;

- Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình;

- Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng;

- Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài;

- Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh;

- Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung;

- Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện;

- Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine.

Điều kiện về về bằng cấp chuyên môn

Mỗi loại sẽ có điều kiện về bằng cấp chuyên môn phù hợp với hoạt động xây dựng tương ứng. Ví dụ trong ngành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng:

Theo quy định tại Điều 155 Luật xây dựng 2014 thì các tổ chức thành lập trong lĩnh vực tư vấn giám sát, thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng cần đáp ứng các điều kiện về:

– Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

– Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Trong đó điều kiện về chứng chỉ hành nghề hay chứng chỉ năng lực có thể được xem là loại bằng cấp mang tính chuyên môn mà chủ thể cần phải đáp ứng. Để được cấp loại bằng cấp này thì cần đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điều 49, điều 50, điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ-CP bao gồm:

– Điều kiện đối với năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng sẽ được chia theo từng hạng của công trình xây dựng như sau:

+ Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

+ Hạng II: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng IIphù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

+ Hạng III: Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng.

– Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

+ Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại

+ Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại

+ Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

– Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:

+ Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng I; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ

+ Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ

+ Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

Cần chuẩn bị những gì khi thành lập công ty?

Có rất nhiều website hay đơn vị tư vấn nói với bạn về rất nhiều điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp, nhưng thực tế là bạn chỉ cần chuẩn bị ngân sách (tiền), một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo và một số thông tin, tài liệu nêu dưới đây:

- Tên công ty: Chuyên viên của Hoàng Anh sẽ kiểm tra trước tên công ty này có được phép cấp hay không.

- Địa chỉ công ty:  Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố.

- Xác định loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH hay là Công ty cổ phần.

- Vốn điều lệ: Nếu công ty có nhiều cổ đông thì hãy cho chúng tôi biết số vốn cụ thể của từng người.

- Hồ sơ cá nhân/pháp nhân: Chuẩn bị bản sao công chứng, chứng thực của tất cả người tham gia góp vốn: CMND hoặc căn cước công dân hoặc passport đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động...đối với tổ chức.

- Lĩnh vực hoạt động xây dựng: Luật Hoàng Anh sẽ xem xét lĩnh vực hoạt động xây dựng có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không. Nếu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chúng tôi sẽ tư vấn điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ,..... khi thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty xây dựng

Về hồ sơ thành lập công ty xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty xây dựng gồm có:

·        Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

·        Điều lệ công ty;

·        Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

·        Bản sao các giấy tờ:

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

-         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

·        Các chứng chỉ, giấy tờ liên quan khác (nếu có);

Về trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về thành lập doanh nghiệp) đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính).

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp biết.

Dịch vụ thành lập công ty xây dựng 

Trường hợp bạn muốn thành lập công ty xây dựng nhưng chưa nắm rõ trình tự, thủ tục, quy định pháp luật liên quan, hãy Gọi Ngay cho Luật sư để được Tư Vân Miễn Phí và cung cấp dịch vụ thành lập công ty xây dựng trọn gón hiệu quả với chi phí Tiết Kiệm nhất.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thành lập và tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư