Cử Nhân Luật
Nguyễn Thu Hiền

Liên Hệ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Lao động

Trình độ: Cử nhân Luật

Tư vấn: 0908 308 123

 • Nhân viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Hoanganh IBC tham gia, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc các vấn đề pháp lý của khách hàng.

 • Mọi hoạt động của Công ty Luật TNHH Hoanganh IBC đều nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các lĩnh vực chính:

 • Doanh nghiệp, Đầu tư, Dự án: 

Doanh nghiệp là xương sống của nền kinh tế. Chế định luật doanh nghiệp là tổng thể các quy định pháp luật về doanh nghiệp trong các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, chứng khoán, cạnh tranh, kế toán, lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…Có thể thấy rằng, các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là rất rộng, có độ phức tạp cao và ảnh hưởng trực tiếp đến người quản lý công ty, đến cổ đông/thành viên góp vốn. 

Các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp cung cấp gồm:

 • Thủ tục đăng ký kinh doanh; 

 • Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật, chia tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, thay đổi trụ sở chính...);

 • Các loại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép con;

 • Vay vốn, Thuế, Kế toán, Lao động;

 • Quan hệ cổ đông, Hợp đồng, Đầu tư, Dự án, Quy hoạch, Lập dự án, Đấu thầu, Chủ trương đầu tư;

 • Giấy phép xây dựng, Thi công xây dựng, Chuyển nhượng dự án.

 

 • Lao động

Lao động là vấn đề cốt lõi của Bộ Luật lao động, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Với bản chất là một ngành luật độc lập, điều chỉnh các vấn đề rộng về quan hệ lao động thì không loại trừ được trường hợp có nhiều tranh chấp xảy ra. Các dịch vụ pháp luật về lao động mà Luật Hoàng Anh cung cấp:

 • Việc làm, Thử việc;

 • Hợp đồng lao động; 

 • Lương, Thưởng, Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi;

 • Nội quy lao động;

 • Phúc lợi;

 • An toàn và vệ sinh lao động;

 • Chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Công đoàn, Đình công, Học nghề;

 • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hôi, Chế độ thai sản cho lao động nữ;

 • Tranh chấp về hợp đồng lao động...

 

Tags

1900 1234

Tổng đài luật sư trực tuyến