Công an nhân dân tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018).

Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là làm cho tài liệu, vật chứa không còn toàn vẹn về phương diện vật chất và không còn khả năng tồn trữ, chuyển tải thông tin về bí mật nhà nước.

Vậy, cách Công an nhân dân tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như thế nào?

Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân, quy định về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Công an nhân dân như sau:

Trường hợp tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

a) Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp này được quy định:

- Người có thẩm quyền quy quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm:

+ Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Cục trưởng, Viện trưởng, Tư lệnh của đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

+ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

+ Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (trừ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân).

+ Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

+ Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng.

- Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm đại diện lãnh đạo đơn vị Công an nhân dân trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng; người trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm rà soát tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được đề nghị tiêu hủy, báo cáo người có thẩm quyền ban hành quyết định tiêu hủy.

- Hồ sơ tiêu hủy phải được lưu trữ bao gồm quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy; danh sách tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; biên bản họp Hội đồng tiêu hủy; quyết định tiêu hủy, biên bản tiêu hủy và tài liệu khác có liên quan.

b) Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Yêu cầu bảo đảm việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Thứ nhất, không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước.

Thứ hai, quá trình tiêu hủy phải tác động làm thay đổi hình dạng, tính năng, tác dụng của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và loại bỏ hoàn toàn thông tin bí mật nhà nước.

Thứ ba, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục hồi hình dạng, tính năng, tác dụng, nội dung.

Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

a) Người có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm:

+ Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Cục trưởng, Viện trưởng, Tư lệnh của đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

+ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

+ Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (trừ Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân).

+ Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.

+ Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng.

b) Cán bộ, chiến sĩ đang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quyền quyết định tiêu hủy trong trường hợp nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc và báo cáo ngay bằng văn bản về việc tiêu hủy với người có thẩm quyềnquyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về cách tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Công an nhân dân.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Quy trình cung cấp, chuyển giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình cung cấp, chuyển giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Thời hạn và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về thời hạn và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước

Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức

Trách nhiệm của chủ thể quản lý bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý bí mật nhà nước

Trình tự và cách thức giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự và cách thức giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Trình tự và cách thức mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự và cách thức mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước như thế nào ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về cách xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước