Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là tư tưởng chủ đạo và định hướng cơ bản về vấn đề bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, được thể hiện xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhất định đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân theo.

Vậy bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có nguyên tắc như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 quy định có 03 nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

a. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đây là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong các nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia vì lí do:

Hiến pháp là hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định các vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như: hình thức và bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hiến pháp là luật cơ bản của một Nhà nước. Hiến pháp là cơ sở để xây dựng các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được cụ thể hóa, chi tiết hóa bằng các văn bản pháp quy. Mọi văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật của Việt Nam đều phải phù hợp với Hiến pháp.

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. 

Như vậy, khi thực hiện bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải đảm bảo tuân theo và không làm trái Hiến pháp, hệ thống pháp luật mà Nhà nước đã ban hành.

Ngoài ra phải đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức.

b. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ công trình với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một cách để giữ gìn hòa bình, tạo điều kiện an ninh thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội. Dựa vào sự phát triển kinh tế của đất nước, lấy phát triển kinh tế - xã hội làm nền tảng, thông qua các hoạt động kinh tế - xã hội, kịp thời tận dụng những thành tựu mới nhất để bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Sử dụng hợp lý mọi tiềm năng của các công trình làm kinh tế, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trong các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ công trình với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội góp phần duy trì ổn định quan hệ hợp lý giữa các tổ chức bảo vệ an ninh quốc gia với các hoạt động xã hội khác, tạo thành cơ cấu khoa học, hợp lý về kinh tế - lao động - xã hội.

c. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình.

Nguyên tắc chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình là một biện pháp quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nói riêng.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Hành vi nghiêm cấm và xử lí vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các hành vi bị nghiêm cấm và chính sách xử lý vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia