Nội dung và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một lĩnh vực trong toàn bộ công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia có tầm quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước, tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Vậy, nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm những gì? Và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như thế nào?

Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 18 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, quy định về nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình.

+ Lập quy hoạch, kế hoạch, phương án, tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ công trình.

+ Tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên bảo vệ công trình.

+ Quy định chế độ, chính sách đối với người trực tiếp làm công tác bảo vệ công trình.

+ Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo vệ công trình.

+ Hợp tác quốc tế trong bảo vệ công trình.

+ Sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ công trình.

Thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 19 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, quy định về thống nhất quản lý nhà nước trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

a. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

b. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 11 tháng 12 năm 2007, trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm:

+ Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Tổ chức và chỉ đạo hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; xây dựng nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

+ Thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm phạm đến các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày nội dung quản lý nhà nước và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia