Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 là văn bản pháp luật được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2007. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 và Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007).

Vậy, Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như thế nào?

Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ theo Điều 1 của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 quy định Pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh như sau:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lực lượng bảo vệ, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.”

Từ quy định trên, có thể hiểu Pháp lệnh bảo vệ công trình liên quan đến an ninh quốc gia quy định về nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lực lượng bảo vệ, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đây là quy định cụ thể, chỉ điều chỉnh trong phạm vi bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đối tượng áp dụng

Căn cứ theo Điều 2 của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 quy định về đối tượng áp dụng của Pháp lệnh như sau:

+ Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Nội dung cơ bản của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 (gọi tắt là Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007) được xây dựng bố cục thành 5 chương gồm 24 điều, với một số nội dung cơ bản sau đây:

Chương I: Những quy định chung gồm có 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nhiêm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,công dân, lực lượng, kinh phí bảo đảm hoạt động, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, công dân, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lí vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chương II: Xác lập danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có 3 điều, từ Điều 11 đến Điều 13, quy định về tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Và cơ quan thẩm định công trình liên quan đến an ninh quốc gia.

Chương III: Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có 4 điều, từ Điều 14 đến Điều 17, quy định về Thẩm quyền quyết định tổ chức lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Và Tiêu chuẩn người làm công tác bảo vệ của lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chương IV: Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có 5 điều, từ Điều 18 đến Điều 22, quy định về Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chương V: Điều khoản thi hành, có 2 điều, Điều 24 và 25, quy định về điều khoản thi hành và hướng dẫn thi hành của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Hành vi nghiêm cấm và xử lí vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các hành vi bị nghiêm cấm và chính sách xử lý vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia