Quy định về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ?

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018).

Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là làm cho tài liệu, vật chứa không còn toàn vẹn về phương diện vật chất và không còn khả năng tồn trữ, chuyển tải thông tin về bí mật nhà nước.

Vậy, việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định như thế nào?

Trường hợp tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiêu hủy trong những trường hợp sau đây:

a. Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc:

+ Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

+ Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng; người trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm rà soát tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được đề nghị tiêu hủy, báo cáo Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

+ Hồ sơ tiêu hủy phải được lưu trữ bao gồm quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy; danh sách tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; biên bản họp Hội đồng tiêu hủy; quyết định tiêu hủy, biên bản tiêu hủy và tài liệu khác có liên quan.

b. Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cách thức tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước;

+ Quá trình tiêu hủy phải tác động vào tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước làm thay đổi hình dạng, tính năng, tác dụng;

+ Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục hồi hình dạng, tính năng, tác dụng, nội dung.

Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc các chủ thể sau:

+ Người có thẩm quyền phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật (Khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018) có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

+ Người đang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quyền quyết định tiêu hủy trong trường hợp nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc và báo cáo ngay bằng văn bản về việc tiêu hủy với người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu; việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước do Lưu trữ lịch sử lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nguyên tắc và các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về các nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Phạm vi bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về phạm vi các thông tin thuộc bí mật nhà nước

Phân loại bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về phân loại bí mật nhà nước theo từng mức độ

Quy định về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật ra khỏi nơi lưu giữ ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật ra khỏi nơi lưu giữ

Quy định về lưu giữ, bảo quản và vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc lưu trữ, bảo quản và vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Quy định về địa điểm, phương tiện, phương án sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về địa điểm, phương tiện, thiết bị sử dụng và phương án bảo vệ trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật quốc gia

Các yêu cầu cần bảo đảm trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về các yêu cầu cần bảo đảm trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước