Thẩm quyền sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ?(P1)

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018).

Sao tài liệu bí mật nhà nước là việc chép lại hoặc tạo ra bản khác theo đúng nội dung bản gốc hoặc bản chính của tài liệu. Chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là việc ghi lại bằng hình ảnh tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước).

Vậy chủ thể nào có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

Căn cứ theo Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (gọi tắt là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018) quy định về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được chia theo 3 mức độ như sau:

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (gọi tắt là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018) quy định chủ thể có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm:

a. Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

b. Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

c. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

d. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

đ. Tổng Kiểm toán nhà nước;

e. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

g. Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

h. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

i. Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

k. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

l. Cấp trên trực tiếp của:

+ Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

+ Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

+ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

+ Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

m. Người đứng đầu Văn phòng Kiểm toán nhà nước, đơn vị thuộc bộ máy điều hành của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực;

n. Người đứng đầu tổng cục, cục, vụ và tương đương trực thuộc cơ quan:

+ Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

+ Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

+ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

Trừ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

o. Người đứng đầu cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (gọi tắt là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018) quy định chủ thể có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật bao gồm:

a) Những người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật (Quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018);

b) Người đứng đầu cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ;

c) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan:

+ Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

+ Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

+ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

+ Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Người đứng đầu cục, vụ và tương đương thuộc tổng cục và tương đương;

d) Người đứng đầu sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương;

đ) Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

Trừ người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật độ Mật là người đứng đầu đơn vị cấp phòng thuộc tổng cục, cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan sau:

+ Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

+ Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

+ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

+ Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

+ Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

e) Bí thư huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

g) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chủ thể nào có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của các chủ thể về việc lập danh mục bí mật nhà nước

Nguyên tắc và các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về các nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Quy định về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật ra khỏi nơi lưu giữ ?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật ra khỏi nơi lưu giữ

Quy định về lưu giữ, bảo quản và vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc lưu trữ, bảo quản và vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Quy định về địa điểm, phương tiện, phương án sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về địa điểm, phương tiện, thiết bị sử dụng và phương án bảo vệ trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Các yêu cầu cần bảo đảm trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 25/10/2021

Bài viết trình bày về các yêu cầu cần bảo đảm trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Quy định về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Quy trình cung cấp, chuyển giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 26/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình cung cấp, chuyển giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước