Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân?

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018).

Vậy việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân được quy định thế nào?

Thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân), người có thẩm quyền quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước bao gồm:

a. Trường hợp không có yếu tố nước ngoài, người có thẩm quyền cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước theo từng mức độ mật quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

b. Trường hợp có yếu tố nước ngoài, người có thẩm quyền cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước theo từng mức độ mật quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp:

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tuyệt mật;

+ Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tối mật, độ Mật thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp phải được thể hiện bằng văn bản.

Địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân), địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước được quy định như sau:

Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của đơn vị Công an nhân dân. Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở thì người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn thông tin khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

Phương tiện, thiết bị sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân), phương tiện, thiết bị sử dụng trong tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước được quy định như sau:

+ Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do lực lượng cơ yếu trang bị. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu;

+ Cán bộ, chiến sĩ không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị được thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì;

+ Trong trường hợp cần thiết, đơn vị Công an nhân dân chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước quyết định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin từ bên ngoài; sử dụng phương tiện, thiết bị để ghi âm, ghi hình phục vụ công tác.

Phương án bảo vệ trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mât nhà nước

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 10 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân), phương án bảo vệ trong tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước được quy định như sau:

+ Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân chủ trì quyết định việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý;

+ Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

+ Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải đúng thành phần theo yêu cầu của đơn vị chủ trì, có trách nhiệm bảo vệ, sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của Thông tư này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải có biện pháp kiểm tra việc tuân thủ quy định các phương tiện, thiết bị không được mang vào phòng họp đối với người tham dự.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày nội dung về tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Công an nhân dân tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình đơn vị Công an nhân dân tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước trong Công an nhân dân?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân

Phân công, báo cáo và trách nhiệm của Đơn vị Công an nhân dân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ được giao, chế độ báo cáo và trách nhiệm của đơn vị Công an nhân dân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Quy định các hoạt động về tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của đơn vị Công an nhân dân?(P1)

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định thống kê, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và quy trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ của đơn vị Công an nhân dân

Quy định các hoạt động về tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của đơn vị Công an nhân dân?(P2)

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định thống kê, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và quy trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ của đơn vị Công an nhân dân

Quy định việc phân công người thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ và chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Quy trình Công an nhân dân cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình Công an nhân dân cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước

Thẩm quyền của Công an nhân dân trong việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền của đơn vị Công an nhân dân trong việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước