Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một lĩnh vực trong toàn bộ công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia có tầm quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước, tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Vậy các Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm như thế nào trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Căn cứ theo Điều 21 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, quy định trách nhiệm của Bộ và cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Lập danh mục, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do bộ, cơ quan ngang bộ trực tiếp quản lý, đề nghị cơ quan thẩm định theo quy định của Pháp lệnh này.

+ Thực hiện hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an trong thực hiện các quy định về bảo vệ công trình thuộc quyền quản lý.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện các quy định bảo vệ công trình thuộc quyền quản lý của mình.

+ Tạo điều kiện cho chủ đầu tư quản lý công trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình.

Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm của Bộ và cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại Điều 21 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia với nội dung sau:

Thứ nhất, Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm lập các danh mục, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp quản lý gửi Hội đồng thẩm định của Bộ Công an để thẩm định, trình Chính phủ.

Thứ hai, Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng thẩm định và tổ chức thực hiện những yêu cầu của cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định.

Thứ ba, Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thực hiện hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thứ tư, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện các quy định bảo vệ công trình thuộc quyền quản lý của mình.

Thứ năm, Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác sử dụng công trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình.

Thứ sáu, Bộ và cơ quan ngang Bộ thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cho cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại công trình. Tổ chức thực hiện các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thứ bảy, Bộ và cơ quan ngang Bộ xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày trách nhiệm của Bộ và cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nội dung và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung quản lý nhà nước và việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia