Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một lĩnh vực trong toàn bộ công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia có tầm quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước, tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Bộ Quốc phòng là một trong các lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia căn cứ theo Điều 6 Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Vậy Bộ Quốc phòng có trách nhiệm như thế nào trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Căn cứ theo Điều 20 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Tổ chức công tác bảo vệ đối với những công trình thuộc Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định của Pháp lệnh này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ công trình thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được Chính phủ hướng dẫn chi tiết tại Điều 20 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia với nội dung sau:

+ Thứ nhất, Bộ Quốc phòng phải tổ chức công tác bảo vệ đối với những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Thứ hai, Bộ Quốc phòng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với các công trình thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

+ Thứ ba, Bộ Quốc phòng phải phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, tổ chức quản lý công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bố trí lực lượng, phương tiện thích hợp để phát hiện, ngăn chặn từ xa mọi hành vi xâm hại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nội dung và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung quản lý nhà nước và việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia