Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc một trong các hoạt động cần bảo vệ của an ninh quốc gia, là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Vậy cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Căn cứ theo Điều 5 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 quy định cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có trách nhiệm như sau:

a. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. (Căn cứ theo Điều 3 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 11 tháng 12 năm 2007).

b. Phát hiện, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến bảo vệ công trình cho cơ quan, đơn vị Công an, Quân đội, lực lượng bảo vệ hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của lực lượng bảo vệ và phối hợp với lực lượng bảo vệ để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. (Căn cứ theo Điều 3 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 11 tháng 12 năm 2007).

c. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ công trình; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ công trình.

d. Tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

e. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 4 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mọi thành viên thuộc cơ quan, tổ chức và nhân dân về các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và ý thức tuân thủ pháp luật.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày quy định về cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc đưa công trình ra khỏi danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nội dung và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung quản lý nhà nước và việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia