Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một lĩnh vực trong toàn bộ công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia có tầm quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước, tới các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Vậy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm như thế nào trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

Căn cứ theo Điều 22 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Lập danh mục, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do địa phương mình quản lý, đề nghị cơ quan thẩm định theo quy định của Pháp lệnh này.

+ Thực hiện sự hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ bảo vệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện các quy định bảo vệ công trình thuộc quyền quản lý của địa phương mình.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình.

+ Tạo điều kiện cho chủ đầu tư quản lý công trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn công trình.

Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại Điều 22 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia với nội dung sau:

Thứ nhất,  Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập các danh mục, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do địa phương mình trực tiếp quản lý, gửi Hội đồng thẩm định của Bộ Công an để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng thẩm định và tổ chức thực hiện những yêu cầu của cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Thứ tư, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc quyền quản lý của địa phương mình; tham gia quản lý và bảo vệ công trình thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý và công trình do các tổ chức, cá nhân đầu tư tại địa phương.

Thứ năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức và nhân dân địa phương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tổ chức thực hiện các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thứ sau, Ủy ban nhân dân Tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nội dung và thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung quản lý nhà nước và việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước về công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia