Trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thuộc một trong các hoạt động cần bảo vệ của an ninh quốc gia, là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được lập dựa trên các tiêu chí được quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007.

Vậy, trình tự, thủ tục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như thế nào?

Thẩm quyền lập và quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 quy định về thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) lập danh mục công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình kèm theo hồ sơ đề nghị gửi cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định và trình Chính phủ quyết định.

+ Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi đề nghị thẩm định kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định và trình Chính phủ quyết định.

+ Chính phủ quyết định danh mục công trình theo đề nghị của Hội đồng thẩm định.

Lập hồ sơ đề nghị công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Dựa vào các tiêu chí quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị đưa công trình thuộc thẩm quyền quản lý của mình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục phải được Hội đồng thẩm định đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, được quy định chi tiết tại Điều 9 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia về hồ sơ đề nghị như sau:

a.Đối với hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: sự cần thiết phải đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu, yêu cầu bảo vệ; đề xuất về phạm vi hành lang bảo vệ; quy định về quy mô, hướng mở, chiều cao, độ sâu nền móng đối với các công trình liền kề phía ngoài hành lang bảo vệ;

+ Công văn đề nghị thẩm định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký;

+ Phương án bảo vệ; biên chế, tổ chức lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

b.Đối với các công trình hiện đang sử dụng thì hồ sơ đề nghị thẩm định đưa công trình vào danh mục, bao gồm:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trong Tờ trình bổ sung nội dung: tóm tắt về công trình, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công xây dựng, thời gian khởi công xây dựng, thời gian đưa vào khai thác sử dụng, đơn vị quản lý khai thác; đặc điểm tình hình an ninh trật tự liên quan đến công trình; tổ chức lực lượng bảo vệ hiện tại; sơ đồ vị trí công trình; phương hướng xử lý các vấn đề liên quan yêu cầu bảo vệ công trình.

+ Công văn đề nghị thẩm định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký.

+ Phương án bảo vệ; biên chế, tổ chức lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức quản lý công trình.

Trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Căn cứ theo Điều 12 của Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quy định trình tự thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định và 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định sửa đổi, bổ sung danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan thẩm định phải tiến hành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức sao, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng thẩm định 15 ngày; trường hợp cần thiết, phải tổ chức khảo sát thực tế trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Cơ quan đề nghị thẩm định đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho việc tiến hành khảo sát của Hội đồng.

+ Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và phạm vi hành lang bảo vệ công trình.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định lại, cơ quan thẩm định phải tiến hành thẩm định và trình Chính phủ quyết định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về trình tự, thủ thục thẩm định và thẩm quyền quyết định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Hành vi nghiêm cấm và xử lí vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các hành vi bị nghiêm cấm và chính sách xử lý vi phạm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về nhiệm vụ bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ?

An ninh quốc gia 28/10/2021

Bài viết trình bày về các tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia