Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân?

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc (Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018).

Vậy trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17 tháng 04 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (gọi tắt là Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân), trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước bà độ mật của bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân được quy định như sau:

a. Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo ra vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước.

b. Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy định của Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc lập và ban hành danh mục bí mật nhà nước.

c. Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước:

+ Cán bộ, chiến sĩ khi soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải đề xuất để người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt, ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu.

Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu chỉ độ mật theo quy định.

Trường hợp các văn bản có tính chất lặp đi lặp lại như báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ có cùng một độ mật thì người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định độ mật một lần cho loại văn bản đó.

Dự thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước phải được quản lý, bảo vệ như văn bản ban hành chính thức từ khi soạn thảo và tiêu hủy ngay sau khi hoàn thành việc soạn thảo, tạo ra nếu thấy không cần thiết phải lưu giữ.

+ Cán bộ, chiến sĩ khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, nhưng chưa được xác định là bí mật nhà nước phải báo cáo đề xuất ngay người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân để xác định hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức để xác định theo thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ được giao xử lý phải có văn bản đề xuất để người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thông tin tiếp nhận phải được bảo vệ trong quá trình tiếp nhận và xử lý.

+ Mẫu dấu chỉ độ mật, mẫu văn bản xác định độ mật của bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước trong Công an nhân dân?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày cách điều chỉnh độ mật và giải mật bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân

Phân công, báo cáo và trách nhiệm của Đơn vị Công an nhân dân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ được giao, chế độ báo cáo và trách nhiệm của đơn vị Công an nhân dân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Quy định các hoạt động về tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của đơn vị Công an nhân dân?(P1)

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định thống kê, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và quy trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ của đơn vị Công an nhân dân

Quy định các hoạt động về tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của đơn vị Công an nhân dân?(P2)

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày các quy định thống kê, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và quy trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ của đơn vị Công an nhân dân

Quy định việc phân công người thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày quy định về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ và chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Quy trình Công an nhân dân cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước ?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về quy trình Công an nhân dân cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước

Thẩm quyền của Công an nhân dân trong việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền của đơn vị Công an nhân dân trong việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân?

An ninh quốc gia 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong đơn vị Công an nhân dân