Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi như thế nào?

Thứ hai, 06/03/2023, 17:00:13 (GMT+7)

Bài viết trình bày các nội dung về Thanh tra về bảo hiểm tiền gửi

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hiện nay, bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân. Tuy nhiên cũng có không ít những trường hợp cố ý vi phạm quy định về bảo hiểm như trả tiền bảo hiểm muộn hoặc tổ chức hoạt động nhận tiền gửi mà không tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Vậy bảo hiểm tiền gửi là ai? Trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi có thể giải quyết như thế nào? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY tới hotline 0908 308 123 để được Luật sư TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 được Quốc hội lần thứ 13 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 (sau đây được gọi là Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012).

- Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi.

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 quy định như sau:

“1. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.”

Theo đó, bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Đối tượng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi là ai?

Đối tượng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

- Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Đối tượng là chủ thể chịu tác động của hoạt động thanh tra của NHNN. Đối tượng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi là tổ chức bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi được quy định nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Do đó, tổ chức tín dụng tham gia bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi là hai chủ thể đóng vai trò đảm bảo cho quyền lợi đó của khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

Đối tượng thanh tra là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, là chủ thể có nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm bảo lợi ích của người được bảo hiểm.

Theo đó, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện kết luận thanh tra và các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ví dụ như:

- Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

- Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành quyết định thanh tra.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục thanh tra bảo hiểm tiền gửi

Quy trình, thủ tục thanh tra về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật về thanh tra.

Cụ thể: Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hằng năm.

Theo đó, quy trình thanh tra được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thanh tra

Bước 2: Công bố Quyết định thanh tra.

Bước 3: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Bước 4: Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu.

Bước 5: Xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra.

Bước 6: Sửa đổi, bổ sung nội dung kế hoạch tiến hành thanh tra.

Bước 7: Gia hạn thời hạn thanh tra.

Bước 8: Chế độ báo cáo, sổ nhật ký Đoàn thanh tra.

Thẩm quyền thực hiện hoạt động thanh tra

Cơ quan có thẩm quyền thanh tra: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam thực hiện chức năng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi.

Trong đó, NHNN là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý, điều hành, giảm sát các hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng. Do đó, NHNN được quyền thực hiện thanh tra về bảo hiểm tiền gửi, các vấn đề liên quan đến hoạt động này và các chủ thể có liên quan.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là gì ? Quy định về ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thanh tra nhằm mục đích gì?

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan Nhà nước, là việc xem xét, đánh giá, phân tích, xử lý việc thực hiện các chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thanh tra, giám sát ngân hàng mang lại mục đích sau:

  • Góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng;
  • Duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng;
  • Bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng;
  • Góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THANH TRA BẢO HIỂM TIỀN GỬI CỦA LUẬT HOÀNG ANH

Bạn chưa nắm rõ các quy định pháp luật về thanh tra bảo hiểm tiền gửi, hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư