Trình tự chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:35 (GMT+7)

Bài viết sau đây trình bày về trình tự chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Hoạt động chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù là hoạt động hợp tác quốc tế trong thi hành án hình sự. Vậy chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù là gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về trình tự chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù? Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định:

Người chấp hành án là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành.

Chấp hành hình phạt là việc mà sau khi Tòa tuyên án người bị kết án có nghĩa vụ phải chấp hành các hình phạt được áp dụng với họ theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Theo những quy định trên thì có thể hiểu người đang chấp hành hình phạt tù là người sau khi bị kết án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân đang chấp hành hình phạt được áp dụng theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Tại sao phải chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù?

Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù mang lại lợi ích cho cả ba bên: nước chuyển giao, nước nhận chuyển giao và người bị kết án. Trước hết, đối với người bị kết án phạt tù, họ phải chịu hình phạt với rào cản về ngôn ngữ và văn hoá, điều đó sẽ có thể làm giảm khả năng cải tạo của họ. Việc chuyển giao sẽ tạo các lợi ích về vật chất và tinh thần như môi trường xã hội, điều kiện sống, điều kiện thăm nom, động viên của người thân và bạn bè… làm cho họ tích cực cải tạo, sửa chữa sai lầm. Việc chuyển giao người bị kết án về quê hương của họ cũng làm giảm gánh nặng về tài chính và tình cảm cho gia đình và giảm nhu cầu cần sự trợ giúp lãnh sự đối với công dân bị kết án ở nước ngoài. Nâng cao cơ hội cải tạo cho người được chuyển giao thông qua việc tiếp cận với chương trình giáo dục, làm việc và cải tạo cũng như sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng. Đối với nước chuyển giao, việc chuyển giao làm giảm các chi phí nhà nước đó bỏ ra trong quá trình giam giữ, cải tạo người đó. Đối với nước nhận chuyển giao, việc chuyển giao cho phép nước nhận sẽ giám sát họ khi được tha và dần dần giúp tù nhân tái hoà nhập cộng đồng. Thực chất, việc chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù không phải là giải pháp khoan dung hơn cho người bị kết án. Mục đích của nó là thi hành hình phạt ở nước bị kết án trong môi trường cải tạo tốt hơn.

Tiếp nhận yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù