Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính quy định như thế nào ?

Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 3 của Luật Bưu chính năm 2010, Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi (Bưu gửi bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính (Mạng bưu chính công cộng là mạng bưu chính do Nhà nước đầu tư và giao cho doanh nghiệp được chỉ định quản lý, khai thác), trừ phương thức điện tử.

Chất lượng dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 27 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (gọi tắt là Luật Bưu chính năm 2010), Luật quy định về chất lượng dịch vụ bưu chính như sau:

Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính ban hành.

Chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố, áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bưu chính.

Nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính như sau:

+ Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính là trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh.

+ Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính phải bảo đảm tính minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ theo Điều 4 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính công ích như sau:

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quyết định, công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính công ích không thấp hơn mức chất lượng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí - QCVN 01:2015/BTTTT (sau đây gọi là Quy chuẩn) và phải đăng ký công bố hợp quy tại Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy:

a) Các trường hợp thực hiện đăng ký công bố hợp quy:

- Khi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được giao bổ sung các nhiệm vụ công ích;

- Khi Quy chuẩn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế;

- Khi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thay đổi nội dung đã đăng ký công bố hợp quy.

b) Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BTTTT);

- Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của doanh nghiệp, gồm các thông tin sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, điện thoại, fax; e-mail, website;

+ Tên dịch vụ cung ứng;

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

+ Kết luận dịch vụ cung ứng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

+ Cam kết chất lượng dịch vụ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ và kết quả tự đánh giá.

c) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự điều chỉnh các trường hợp thực hiện đăng ký công bố hợp quy.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy (theo mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BTTTT).

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi qua đường bưu chính cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chưa đầy đủ hoặc đầy đủ nhưng không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản cho doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích

Theo Điều 5 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quyết định và công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích cho từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Nội dung công bố tối thiểu phải có tiêu chí về thời gian toàn trình và tiêu chí về thời hạn giải quyết khiếu nại.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nội dung hoạt động bưu chính nào khi thay đổi phải thông báo ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về các nội dung hoạt động bưu chính khi thay đổi phải thông báo

Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính ? Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính và Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính

Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính

Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trường hợp nào cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính ? Trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính và trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính

Báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày về việc báo cáo chất lượng dịch vụ bưu chính và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính