Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 3 của Luật Bưu chính năm 2010, Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi (Bưu gửi bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính (Mạng bưu chính công cộng là mạng bưu chính do Nhà nước đầu tư và giao cho doanh nghiệp được chỉ định quản lý, khai thác), trừ phương thức điện tử.

Chất lượng dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 27 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (gọi tắt là Luật Bưu chính năm 2010), Luật quy định về chất lượng dịch vụ bưu chính như sau:

Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính ban hành.

Chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố, áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bưu chính.

Nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính như sau:

+ Hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính là trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh.

+ Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính phải bảo đảm tính minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Tự kiểm tra chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp

Theo Điều 6 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện việc quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.

Kiểm tra chất lượng dịch vụ

Căn cứ theo Điều 7 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc kiểm tra chất lượng dịch vụ như sau:

1. Kiểm tra định kỳ:

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương.

a) Nội dung kiểm tra gồm:

- Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, gồm công tác lưu trữ số liệu, tài liệu; chế độ báo cáo và các nội dung liên quan khác;

- Việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng theo mức chất lượng doanh nghiệp đã công bố;

- Việc công khai thông tin của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ;

- Việc tự kiểm tra của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

b) Trình tự, thủ tục kiểm tra:

- Cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính thành lập đoàn kiểm tra trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Quyết định kiểm tra được gửi doanh nghiệp ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra làm việc với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền; công bố quyết định kiểm tra; thông báo nội dung kiểm tra và các yêu cầu về số liệu, tài liệu, phương tiện phục vụ cho việc kiểm tra.

- Trưởng đoàn kiểm tra quyết định cách thức kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung ứng.

2. Kiểm tra đột xuất:

a) Cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng dịch vụ hoặc không bảo đảm mức chất lượng dịch vụ đã công bố. Nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra do cơ quan quản lý nhà nước quyết định.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính do các doanh nghiệp cung ứng trong phạm vi cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn quản lý.

c) Quyết định kiểm tra đột xuất; thời gian và nội dung kiểm tra được thông báo cho doanh nghiệp ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

Chi phí kiểm tra

Theo Điều 8 của Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chi phí kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan kiểm tra.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính ? Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính và Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính

Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc thu hồi giấy phép bưu chính

Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Trường hợp nào cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính ? Trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính và trình tự sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính

Báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày về việc báo cáo chất lượng dịch vụ bưu chính và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính quy định như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 27/12/2021

Bài viết trình bày quy định về việc Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính