Quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi như thế nào ?

Theo Luật Bưu chính năm 2010, Bưu gửi bao gồm thư (thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí), gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính (mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính).

Bưu gửi bị coi là không có người nhận trong trường hợp không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận. Thời hạn này không áp dụng đối với bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại.

Người gửi là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người gửi trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người nhận trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Vậy, khi bưu gửi không có người nhận thì việc quản lý tài chính sẽ như thế nào ?

Nguyên tắc xử lý

Căn cứ theo Điều 6 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất về nguyên tắc xử lý bưu gửi không có người nhận như sau:

1. Việc xử lý bưu gửi không có người nhận được thực hiện thông qua Hội đồng xử lý bưu gửi không có người nhận (sau đây gọi là Hội đồng) do doanh nghiệp quyết định thành lập.

2. Hội đồng xử lý trên cơ sở danh sách bưu gửi không có người nhận do doanh nghiệp lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC.

3. Trường hợp phát hiện vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không phát được bị hỏng do đặc tính tự nhiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường thì doanh nghiệp lập biên bản (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC) và quyết định tiêu hủy vật phẩm, hàng hóa này mà không bắt buộc phải thông qua Hội đồng. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về quyết định tiêu hủy.

4. Việc xử lý bưu gửi không có người nhận phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC.

Hình thức xử lý bưu gửi không có người nhận

Theo Khoản 3 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất Bưu gửi không có người nhận được xử lý theo các hình thức sau đây:

a) Bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bản chính các giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trước khi thực hiện bàn giao, doanh nghiệp gửi văn bản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đề nghị tiếp nhận hoặc hỗ trợ xử lý bản chính các giấy tờ này. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan từ chối tiếp nhận hoặc không có ý kiến trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp gửi văn bản thì doanh nghiệp quyết định cho tiêu hủy.

b) Giao cho doanh nghiệp tiền có giá trị lưu hành trong bưu gửi không có người nhận để hạch toán theo quy định của pháp luật.

c) Giao cho doanh nghiệp các vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận để bán, tiêu hủy, làm từ thiện hoặc xử lý theo hình thức khác.

Hoàn thuế bưu gửi không có người nhận

Theo Điều 9 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Doanh nghiệp được hoàn các khoản thuế đã nộp thay cho người sử dụng dịch vụ đối với bưu gửi được xác định là không có người nhận. Việc hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Phát hành hóa đơn bán hàng

Theo Điều 10 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định trường hợp bán vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp phát hành hóa đơn cho người mua và ghi rõ “Bán vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận”.

Quản lý thu, chi tài chính đối với doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 11 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc quản lý thu, chi tài chính đối với doanh nghiệp như sau:

1. Số tiền thu được từ việc xử lý bưu gửi không có người nhận gồm:

a) Tiền trong bưu gửi không có người nhận.

b) Tiền bán vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận, tiền thu được từ các hình thức xử lý khác.

2. Những khoản mục chi để xử lý bưu gửi không có người nhận gồm:

a) Chi cho việc bán vật phẩm, hàng hóa bao gồm: chi giám định chất lượng, xác định giá trị của vật phẩm, hàng hóa; chi phí liên quan đến việc thông tin bán vật phẩm, hàng hóa; chi tổ chức bán vật phẩm, hàng hóa (nếu có);

b) Chi phí cho việc xử lý vật phẩm, hàng hóa theo các hình thức khác;

c) Chi cho các thành viên của Hội đồng trong quá trình xử lý bưu gửi không có người nhận do doanh nghiệp quyết định nhưng phải phù hợp với quy định của Nhà nước và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chênh lệch thu chi trong quá trình xử lý bưu gửi không có người nhận:

a) Chênh lệch giữa số tiền thu được lớn hơn số tiền chi cho việc xử lý bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp xác định vào thu nhập;

b) Chênh lệch giữa số tiền thu được nhỏ hơn số tiền chi cho việc xử lý bưu gửi không có người nhận thì doanh nghiệp xác định vào chi phí trong năm.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc    quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bố cục và những nội dung chủ yếu của Luật Bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết trình bày về Bố cục và những nội dung chủ yếu của Luật Bưu chính năm 2010

Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính

Một số điểm mới của Luật Bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết đưa ra một số điểm mới của Luật Bưu chính năm 2010

Nguyên tắc, chính sách và các hành vi bị cấm trong hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết trình bày về các nguyên tắc, chính sách và các hành vi bị cấm trong hoạt động bưu chính

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Bưu chính

Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Các quy định về bưu gửi ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày các quy định về bưu gửi

Dịch vụ bưu chính là gì ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày về khái niệm dịch vụ bưu chính và các quy định của dịch vụ bưu chính