Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P2)

Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

Vậy, để quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại, pháp luật quy định như thế nào ?

Ở phần 1, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo; Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo; Yêu cầu về gắn nhãn tin nhắn quảng cáo; Yêu cầu về chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo. Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày tiếp các quy định về việc quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

Yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo

Căn cứ theo Điều 17 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định các yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo gồm:

+ Chủ đề phải phù hợp với nội dung và nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo.

+ Thư điện tử quảng cáo phải được gắn nhãn theo quy định tại Điều 18 Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

+ Có thông tin về Người quảng cáo theo quy định tại Điều 19 Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

+ Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

+ Có chức năng từ chối theo quy định tại Điều 20 Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

Yêu cầu gắn nhãn thư điện tử quảng cáo

Căn cứ theo Điều 18 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định các yêu cầu gắn nhãn thư điện tử quảng cáo như sau:

1. Mọi thư điện tử quảng cáo đều phải gắn nhãn.

2. Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần chủ đề.

3. Nhãn có dạng [QC] hoặc [AD].

Yêu cầu về thông tin của người quảng cáo bằng thư điện tử

Căn cứ theo Điều 19 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định các yêu cầu về thông tin của người quảng cáo bằng thư điện tử gồm:

+ Thông tin về Người quảng cáo bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ địa lý, địa chỉ Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (nếu có).

+ Thông tin về Người quảng cáo bằng thư điện tử phải được thể hiện một cách rõ ràng và đặt liền trước phần lựa chọn cho phép Người sử dụng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo.

Yêu cầu về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo

Căn cứ theo Điều 20 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định các yêu cầu về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo như sau:

1. Phần thông tin cho phép Người sử dụng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đặt ở cuối thư điện tử quảng cáo và được thể hiện một cách rõ ràng;

b) Phải có phần khẳng định Người sử dụng có quyền từ chối tất cả sản phẩm từ người quảng cáo;

c) Trong trường hợp cần thiết, Người quảng cáo bằng thư điện tử phải cung cấp khả năng từ chối bổ sung như từ chối một sản phẩm hoặc từ chối một nhóm sản phẩm;

d) Có hướng dẫn rõ ràng về các từ chối và các hình thức từ chối theo quy định.

2. Hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải bao gồm:

a) Từ chối qua Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội;

b) Từ chối bằng thư điện tử;

c) Từ chối qua điện thoại.

3. Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, Người quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi thư điện tử quảng cáo đã bị từ chối đến Người sử dụng.

4. Thông tin xác nhận đảm bảo các yêu cầu:

a) Có phần khẳng định đã nhận được yêu cầu từ chối, thời gian nhận yêu cầu từ chối và thời điểm ngừng gửi thu điện tử quảng cáo;

b) Chỉ được gửi thành công một lần và không chứa thông tin quảng cáo.

Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo

Căn cứ theo Điều 21 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Chính phủ quy định các yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo như sau:

+ Mọi cuộc gọi điện thoại quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

+ Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng cáo, Người quảng cáo phải chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng đó.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin?

Bưu chính, viễn thông 14/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tổng kết hoạt động xử lý sự cố và báo cáo công tác quản lý sự cố khi có sự cố về an toàn, an ninh thông tin y tế ?

Bưu chính, viễn thông 14/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Tổng kết hoạt động xử lý sự cố và báo cáo công tác quản lý sự cố khi có sự cố về an toàn, an ninh thông tin y tế

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Đầu tư cho công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Đầu tư cho công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P1)

Bưu chính, viễn thông 15/01/2022

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại