Quy định về chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng ?

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Nhà nước quy định cần bảo vệ các thông tin sau: bảo vệ thông tin mạng; bảo vệ thông tin cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin; ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng là một trong những nội dung ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Vậy, nội dung chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng được quy định như thế nào ?

Xung đột thông tin trên mạng là gì ?

An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

Theo Khoản 14, Điều 3 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Xung đột thông tin được hiểu là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin trên mạng.

Không gian mạng là môi trường được tạo từ cơ sở hạ tầng thông tin và hoạt động của các thành phần xã hội trên cơ sở hạ tầng thông tin đó nhằm cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.

Theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là việc thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng.

Chặn lọc thông tin trên mạng

Theo Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, Chặn lọc thông tin trên mạng được hiểu là biện pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm tách lọc, ngăn chặn không cho các tín hiệu, gói tin, luồng thông tin gây xung đột đến thông tin, hệ thống thông tin.

Căn cứ theo Điều 13 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định về việc chặn lọc thông tin được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện khi có một trong các yếu tố sau:

a) Xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là tất cả các quyền của nhà nước đối với không gian mạng, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế);

b) Khi xác định rõ tính hợp lý về yêu cầu của bên bị xung đột thông tin trên mạng;

c) Khi có yêu cầu của các cơ quan nghiệp vụ (Cơ quan nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng).

Khắc phục xung đột thông tin trên mạng

Theo Khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, Khắc phục xung đột thông tin trên mạng được hiểu là hoạt động nhằm xử lý sự cố gây xung đột thông tin trên mạng.

Căn cứ theo Điều 14 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định về việc khắc phục xung đột thông tin trên mạng như sau:

- Chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm trong việc tổ chức khắc phục xung đột thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý và chịu sự điều hành của cơ quan nghiệp vụ trong việc tổ chức khắc phục xung đột thông tin trên mạng.

- Chủ quản hệ thống thông tin chịu trách nhiệm xây dựng các phương án khắc phục xung đột thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả khắc phục xung đột thông tin trên mạng cho cơ quan nghiệp vụ.

- Cơ quan nghiệp vụ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin khắc phục xung đột thông tin liên quan tới quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ quan nhà nước theo quy định:

+ Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng với các mục đích sau đây:

i) Phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

ii) Ngăn chặn các lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin; hoặc các tổ chức trong nước, nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, các hệ thống thông tin có cấp độ 3 trở lên mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đến quốc phòng.

+ Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, gây tổn hại tới sản xuất, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích công cộng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Loại trừ xung đột thông tin trên mạng

Theo Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, Loại trừ xung đột thông tin trên mạng được hiểu là hoạt động bảo vệ và đáp trả hợp pháp vào nguồn thông tin gây xung đột trên mạng.

Căn cứ theo Điều 15 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định về việc loại trừ xung đột thông tin trên mạng như sau:

- Các cơ quan nghiệp vụ (Cơ quan nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng) chịu trách nhiệm loại trừ xung đột thông tin trên mạng.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ để loại trừ xung đột thông tin trên mạng.

- Loại trừ xung đột thông tin trên mạng được thực hiện khi có các yếu tố sau:

a) Xác định rõ nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng;

b) Nhân lực, biện pháp công nghệ, kỹ thuật và đấu tranh ngoại giao có đủ khả năng để loại trừ xung đột thông tin trên mạng;

c) Thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email hoặc hệ thống thông tin đại chúng đến tổ chức, cá nhân có liên quan đối với nguồn thông tin gây xung đột thông tin trên mạng.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về nội dung chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng trong nội dung của ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin trong việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Nguyên tắc và phương thức giám sát an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc và phương thức giám sát an toàn hệ thống thông tin

Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

bài viết trình bày về Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Yêu cầu giám sát trực tiếp đối với chủ quản hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về yêu cầu giám sát trực tiếp đối với chủ quản hệ thống thông tin

Các hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về Các hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin

Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân