Quy định về quy hoạch mã, số dịch vụ như thế nào ? (P2)

Số dịch vụ là tập hợp các chữ số mà thuê bao viễn thông của mạng dùng để truy nhập tới một dịch vụ được cung cấp trên chính mạng đó.

Mã dịch vụ là tập hợp các chữ số mà thuê bao viễn thông dùng để truy nhập từ mạng của thuê bao đến dịch vụ thuộc mạng khác.

Số quốc gia có nghĩa là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được quay sau số mào đầu quốc gia (National Prefix - NP) để kết nối đến một thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ ở trong nước. Số quốc gia có nghĩa bao gồm mã đích quốc gia (National Destination Code - NDC) và số thuê bao (Subscriber Number – SN - Số quốc gia có nghĩa = Mã đích quốc gia + Số thuê bao.

Vậy, Nhà nước quy định về quy hoạch mã, số dịch vụ như thế nào ?

Ở phần 1, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về Mã dịch vụ mạng viễn thông cố định mặt đất và mã nhà khai thác. Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày tiếp các quy định về quy hoạch mã, số dịch vụ.

Số dịch vụ mạng viễn thông cố định mặt đất

Căn cứ theo Điều 13 của quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, số dịch vụ mạng viễn thông cố định mặt đất được quy định như sau:

1. Số dịch vụ khẩn cấp được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể như sau: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hoả; 115 là số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế;

c) Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc.

2. Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể như sau: 101 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên; 110 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên; 116 là số dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại mạng viễn thông cố định mặt đất; 119 là số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định;

c) Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc là số dùng chung.

3. Số dịch vụ đo thử được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 6 chữ số;

b) Bắt đầu bằng chữ số 1001 và có cấu trúc 1001AB, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 0 đến 1, B là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9, cụ thể như sau: 100117 là số dịch vụ báo giờ; 100118 là số dịch vụ thử chuông;

c) Số dịch vụ đo thử là số dùng chung.

4. Số dịch vụ gọi tự do được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 10 chữ số;

b) Bắt đầu bằng số 1800 và có cấu trúc 1800ABCDEF, trong đó A dùng để nhận biết nhà khai thác viễn thông; A, B, C, D, E, F là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

c) Số dịch vụ gọi tự do là số dịch vụ toàn quốc.

5. Số dịch vụ gọi giá cao được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 10 chữ số;

b) Bắt đầu bằng số 1900 và có cấu trúc 1900ABCDEF, trong đó A dùng để nhận biết nhà khai thác viễn thông; A, B, C, D, E, F là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

c) Số dịch vụ gọi giá cao là số dịch vụ toàn quốc.

6. Số dịch vụ giải đáp thông tin được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài từ 4 đến 5 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các số 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 và có cấu trúc 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107A, 108A, 109A, 140AB, 141AB, 142AB, 143AB, 144AB, 145AB, 146AB, 147AB, 148AB, 149AB, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

c) Số dịch vụ giải đáp thông tin là số dịch vụ nội vùng.

Số dịch vụ mạng viễn thông di động mặt đất

Căn cứ theo Điều 14 của quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, số dịch vụ mạng viễn thông di động mặt đất được quy định như sau:

1. Số dịch vụ trợ giúp thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất (sau đây gọi là số dịch vụ trợ giúp thuê bao di động) được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể là 118;

c) Số dịch vụ trợ giúp thuê bao di động là số dùng chung.

2. Số dịch vụ tin nhắn ngắn được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài từ 4 đến 5 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và có cấu trúc 1ABC, 2ABCD, 3ABCD, 4ABCD, 5ABC, 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9ABC, trong đó A, B, C, D, E là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

Sử dụng các ký tự

Căn cứ theo Điều 15 của quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sử dụng các ký tự ‘*’ và ‘#’ được quy định như sau:

1. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, sau khi được phân bổ số thuê bao viễn thông, được phép sử dụng ký tự ‘*’ và ‘#’ kết hợp với các chữ số để cung cấp các dịch vụ cộng thêm (dịch vụ quay số tắt, dịch vụ chuyển cuộc gọi, dịch vụ chờ cuộc gọi, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ hiển thị số máy chủ gọi, thanh toán giá cước, kiểm tra tài khoản, chuyển đổi gói cước v.v) cho người sử dụng dịch vụ.

2. Việc sử dụng các ký tự ‘*’ và ‘#’ kết hợp với các chữ số để cung cấp các dịch vụ cộng thêm phải đảm bảo không xung đột với nguyên tắc đánh số quy định tại Quy hoạch và không vi phạm Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

Thẩm quyền cấp và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Thẩm quyền cấp và trách nhiệm thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thu hồi, miễn và hủy bỏ nội dung của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về thu hồi, miễn và hủy bỏ nội dung của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Trình tự và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 06/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Trình tự và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Các quy định về quy hoạch số quốc gia ?

Bưu chính, viễn thông 07/01/2022

Bài viết trình bày các quy định về quy hoạch số quốc gia

Chuyển nhượng và thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 07/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc chuyển nhượng và thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Quy định về đổi số thuê bao viễn thông, hoàn trả và thu hồi mã, số ?

Bưu chính, viễn thông 07/01/2022

Bài viết trình bày quy định về đổi số thuê bao viễn thông, hoàn trả và thu hồi mã, số

Quy định về quy hoạch mã, số dịch vụ như thế nào ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 07/01/2022

Bài viết trình bày quy định về quy hoạch mã, số dịch vụ