Quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin ?

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Khi có tranh chấp thì nên giải quyết như thế nào ? Khi có vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì nên xử lý ra sao ?

Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin

Theo Điều 75 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (gọi tắt là Luật Công nghệ thông tin năm 2006), Luật quy định Tranh chấp về công nghệ thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Theo Điều 76 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (gọi tắt là Luật Công nghệ thông tin năm 2006), Luật quy định tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau đây:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải;

2. Thông qua trọng tài;

3. Khởi kiện tại Tòa án.

Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

Theo Điều 77 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (gọi tắt là Luật Công nghệ thông tin năm 2006), Luật quy định Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi xử phạt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng.

2. Đối tượng bị xử phạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gồm: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Tổ chức là đối tượng bị xử phạt gồm :

+ Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

+ Đại lý Internet là tổ chức;

+ Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng;

+ Nhà đăng ký tên miền;

+ Đơn vị vận hành hệ thống thông tin;

+ Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

+ Các tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Hình thức xử phạt gồm:

- Hình thức xử phạt chính:

+ Cảnh cáo;

+ Phạt tiền.

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau:

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

+ Trục xuất.

- Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc thu hồi kinh phí đã chi không đúng;

+ Buộc nộp lại văn bản cho phép thực hiện hoạt động gia công, sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng;

+ Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.

+ Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép do vi phạm quy định của pháp luật.

4. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

+ Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực: công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100.000.000 đồng.

+ Mức phạt tiền quy định được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức.

+ Thẩm quyền phạt tiền quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm của tổ chức; đối với hành vi vi phạm của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền bằng 1/2 thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về việc giải quyết tránh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổng kết hoạt động xử lý sự cố và báo cáo công tác quản lý sự cố khi có sự cố về an toàn, an ninh thông tin y tế ?

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Tổng kết hoạt động xử lý sự cố và báo cáo công tác quản lý sự cố khi có sự cố về an toàn, an ninh thông tin y tế

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Đầu tư cho công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Đầu tư cho công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P1)

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P2)

Bưu chính, viễn thông 3 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại