Quy định về việc giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng ?

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Nhà nước quy định cần bảo vệ các thông tin sau: bảo vệ thông tin mạng; bảo vệ thông tin cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin; ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng là một trong những nội dung ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Vậy, nội dung giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng được quy định như thế nào ?

Xung đột thông tin trên mạng là gì ?

An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

Theo Khoản 14, Điều 3 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Xung đột thông tin được hiểu là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin trên mạng.

Không gian mạng là môi trường được tạo từ cơ sở hạ tầng thông tin và hoạt động của các thành phần xã hội trên cơ sở hạ tầng thông tin đó nhằm cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.

Theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là việc thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng.

Giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng

Căn cứ theo Điều 8 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định về việc giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng như sau:

+ Hoạt động giám sát, phát hiện, cảnh báo xung đột thông tin trên mạng phải được cơ quan nghiệp vụ và chủ quản hệ thống thông tin thực hiện thường xuyên, liên tục.

+ Các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (hệ thống thông tin quan trọng quốc gia là hệ thống thông tin mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia), các cổng kết nối quốc tế phải được triển khai các giải pháp giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng.

+ Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, các cổng kết nối quốc tế phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nghiệp vụ để xây dựng, triển khai, huấn luyện, duy trì hệ thống giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng.

+ Thông tin giám sát phải được cơ quan nghiệp vụ tiếp nhận, phân tích, xử lý và cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên mạng

Căn cứ theo Điều 9 của Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, Chính phủ quy định về việc tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên mạng như sau:

1. Chủ quản hệ thống thông tin (Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin) có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý xung đột thông tin trên mạng và phối hợp với cơ quan nghiệp vụ để ứng cứu sự cố và ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

2. Cơ quan nghiệp vụ (Cơ quan nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng) có trách nhiệm tiếp nhận, phân tích, xử lý xung đột thông tin trên mạng giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quy định:

+ Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng với các mục đích sau đây:

i) Phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

ii) Ngăn chặn các lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin; hoặc các tổ chức trong nước, nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, các hệ thống thông tin có cấp độ 3 trở lên mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đến quốc phòng.

+ Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, gây tổn hại tới sản xuất, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích công cộng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Việc xử lý xung đột thông tin trên mạng phải được cơ quan nghiệp vụ thực hiện để không làm gia tăng mức độ xung đột và ngăn chặn không để xảy ra chiến tranh dưới mọi hình thức.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất một đầu mối tiếp nhận và xử lý xung đột thông tin trên mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc cung cấp thông tin liên quan đến xung đột thông tin trên mạng.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về nội dung giám sát, phát hiện và cảnh báo xung đột thông tin trên mạng trong nội dung ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

bài viết trình bày về Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Yêu cầu giám sát trực tiếp đối với chủ quản hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về yêu cầu giám sát trực tiếp đối với chủ quản hệ thống thông tin

Các hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 20/12/2021

Bài viết trình bày về Các hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn hệ thống thông tin

Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày về Nguyên tắc và trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Quy định về chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày quy định về chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng

Quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng ?

Bưu chính, viễn thông 21/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng