Quy định về việc giám sát và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.

Giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông

a. Giám sát đối với các dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”

Theo Điều 19 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc giám sát đối với các dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” như sau:

- Căn cứ vào chính sách, yêu cầu quản lý và thực tế phát triển của dịch vụ viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định dịch vụ nào trong “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” phải được giám sát chất lượng và thời gian giám sát.

- Cục Viễn thông tổ chức thực hiện việc giám sát, lựa chọn và quyết định tổ chức đo kiểm nào trong số các tổ chức đo kiểm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định thực hiện đo giám sát chất lượng dịch vụ theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BTTTT trên bất kỳ địa bàn cung cấp dịch vụ nào trong phạm vi cả nước. Trong trường hợp cần thiết, Cục Viễn thông phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ trên địa bàn quản lý của Sở.

- Việc giám sát các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông phải tuân thủ phương pháp xác định nêu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ được giám sát.

- Tổ chức đo kiểm thực hiện đo kiểm giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo kiểm giám sát; lưu trữ các số liệu, tài liệu đo kiểm giám sát ít nhất là hai (02) năm kể từ ngày lập báo cáo kết quả đo kiểm giám sát và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Chi phí thực hiện việc giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông của Cục Viễn thông được bố trí trong kinh phí hoạt động của Cục.

b. Việc tự giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông

Căn cứ theo Điều 20 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tự giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông như sau:

- Các doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phải thường xuyên tự giám sát chất lượng dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” mà mình cung cấp.

- Trong trường hợp dịch vụ mà mình cung cấp có sự cố thì doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện báo cáo đột xuất như quy định: Khi dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” có sự cố làm cho việc sử dụng dịch vụ trên địa bàn một hay nhiều tỉnh, thành phố hoặc trên hướng liên tỉnh, liên mạng, quốc tế không thực hiện được trong khoảng thời gian từ hai (02) giờ trở lên thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và việc khắc phục sự cố gửi Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông nơi sự cố xảy ra.

Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông

a. Cơ quan quản lý nhà nước công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 21 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cơ quan quản lý nhà nước công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như sau:

- Cục Viễn thông công khai và kịp thời cập nhật trên website của Cục các thông tin sau:

+ Kế hoạch đo kiểm của Cục Viễn thông đối với chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

+ Kế hoạch kiểm tra của Cục Viễn thông đối với các doanh nghiệp viễn thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

+ Kết quả đo kiểm của tổ chức đo kiểm được Cục Viễn thông yêu cầu đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

+ Kết quả kiểm tra của Cục Viễn thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông công khai và kịp thời cập nhật trên website của Sở các thông tin sau:

+ Kế hoạch kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

+ Kết quả kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

- Hàng năm, Cục Viễn thông có trách nhiệm công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Doanh nghiệp viễn thông công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Điều 22 của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm xây dựng mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” trên website của doanh nghiệp để công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp. Nội dung thông tin mà doanh nghiệp phải công khai trong mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” tối thiểu bao gồm:

- Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp.

- Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ.

- Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp.

- Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông.

- Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ.

- Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Các thông tin hỗ trợ khách hàng.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông là gì ? Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và các quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số

Các quy định về công trình viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Các quy định về công trình viễn thông

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về việc Kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Nội dung, thủ tục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày các Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 10/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông