Quy định về việc hợp tác quốc tế để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này.

Phát triển công nghệ thông tin là hoạt động nghiên cứu - phát triển liên quan đến quá trình sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.

Để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và đầu tư công nghệ thông tin, Nhà nước còn cần phải hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.

Vậy, về việc hợp tác quốc tế công nghệ thông tin Nhà nước quy định như thế nào ?

Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Căn cứ theo Điều 65 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (gọi tắt là Luật Công nghệ thông tin năm 2006), Luật quy định Tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Công nghiệp công nghệ thông tin là ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được hướng dẫn bởi Điều 6 Nghị định 71/2007/NĐ-CP Nhà nước có chính sách và biện pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Căn cứ theo Điều 66 của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (gọi tắt là Luật Công nghệ thông tin năm 2006), Luật quy định hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin gồm những nội dung sau:

+ Phân tích xu hướng quốc tế về công nghệ thông tin, quy mô và triển vọng phát triển thị trường nước ngoài và xây dựng chiến lược phát triển thị trường công nghệ thông tin ở nước ngoài.

+ Quảng bá thông tin về định hướng, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam và của các nước trên thế giới.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.

+ Phát triển thị trường công nghệ thông tin ở nước ngoài, giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam qua các triển lãm quốc tế, tiếp cận với khách hàng tiềm năng.

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế về công nghệ thông tin.

+ Ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương và tham gia tổ chức khu vực, tổ chức quốc tế về công nghệ thông tin.

+ Tiếp thu công nghệ của nước ngoài chuyển giao vào Việt Nam.

Nội dung hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 71/2007/NĐ-CP gồm các nội dung sau đây:

+ Tuyên truyền quảng bá định hướng chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế.

+ Thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin.

+ Tham gia các tổ chức quốc tế về công nghiệp công nghệ thông tin.

+ Hợp tác, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về công nghiệp công nghệ thông tin.

+ Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến.

+ Trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

+ Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án quốc tế về công nghiệp công nghệ thông tin.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về nguyên tắc và nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P1)

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin ? (P2)

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ?

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Đầu tư cho công nghệ thông tin như thế nào để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày quy định về việc Đầu tư cho công nghệ thông tin để bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P1)

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại ?(P2)

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

Quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin ?

Bưu chính, viễn thông 4 ngày trước

Bài viết trình bày các quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin