Quy định về việc lưu trữ hồ sơ và báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận ?

Theo Luật Bưu chính năm 2010, Bưu gửi bao gồm thư (thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí), gói, kiện hàng hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính (mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính).

Bưu gửi bị coi là không có người nhận trong trường hợp không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi sau thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bưu gửi được chấp nhận. Thời hạn này không áp dụng đối với bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại.

Người gửi là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người gửi trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về người nhận trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Vậy, việc lưu lưu trữ hồ sơ và báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận được quy định như thế nào ?

Lưu trữ hồ sơ xử lý bưu gửi không có người nhận

Căn cứ theo Điều 12 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ liên quan đến bưu gửi không có người nhận theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ lưu trữ bao gồm các tài liệu chính sau đây:

a) Các tài liệu liên quan đến việc xác định bưu gửi không có người nhận:

- Trường hợp bưu gửi bị từ chối nhận:

+ Thông tin xác định thời gian bưu gửi bị từ chối nhận;

+ Thông tin về bưu gửi bị từ chối nhận (số hiệu bưu gửi (nếu có), ký hiệu đặc thù của bưu gửi; họ tên, địa chỉ của người gửi, người nhận trên bưu gửi và các thông tin khác có liên quan);

+ Chữ ký, họ tên đầy đủ, thông tin về chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ xác định nhân thân của người từ chối nhận bưu gửi. Trường hợp người từ chối nhận là tổ chức thì phải có dấu, chữ ký, họ tên đầy đủ của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức đó.

- Trường hợp bưu gửi không phát được:

+ Lý do bưu gửi không phát được;

+ Chữ ký, họ tên đầy đủ của nhân viên thực hiện việc phát bưu gửi đó.

- Trường hợp người gửi có chỉ dẫn bằng văn bản về việc từ chối nhận lại khi không phát được bưu gửi cho người nhận thì tài liệu này được coi là căn cứ xác định việc người gửi từ chối nhận lại.

b) Các tài liệu liên quan đến việc công khai thông tin:

Thông tin công khai bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Số hiệu bưu gửi (nếu có);

+ Ngày chấp nhận bưu gửi (dấu ngày hoặc các thông tin xác định thời gian chấp nhận bưu gửi là căn cứ xác định ngày chấp nhận);

+ Bưu cục chấp nhận bưu gửi;

+ Họ tên địa chỉ người gửi, người nhận;

+ Trọng lượng của bưu gửi (nếu có);

+ Lý do không phát được, không hoàn trả được;

+ Ngày hết hạn công khai thông tin;

+ Các thông tin liên quan đến việc nhận lại bưu gửi.

c) Danh sách bưu gửi không có người nhận;

Danh sách các bưu gửi không có người nhận bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Số hiệu bưu gửi (nếu có);

+ Ngày chấp nhận bưu gửi (dấu ngày hoặc các thông tin xác định thời gian chấp nhận bưu gửi là căn cứ xác định ngày chấp nhận);

+ Bưu cục chấp nhận bưu gửi;

+ Họ tên địa chỉ người gửi, người nhận;

+ Lý do không phát được, không hoàn trả được;

+ Thời gian đã công khai thông tin đối với bưu gửi không phát được.

d) Quyết định thành lập Hội đồng;

Thành phần Hội đồng gồm:

+ Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp: Chủ tịch Hội đồng;

+ Đại diện các đơn vị có liên quan của doanh nghiệp: Ủy viên;

+ Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp quyết định mời đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyên gia của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành liên quan tham gia.

đ) Các tài liệu liên quan đến việc xử lý bưu gửi không có người nhận:

Bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bản chính các giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trước khi thực hiện bàn giao, doanh nghiệp gửi văn bản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đề nghị tiếp nhận hoặc hỗ trợ xử lý bản chính các giấy tờ này. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan từ chối tiếp nhận hoặc không có ý kiến trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp gửi văn bản thì doanh nghiệp quyết định cho tiêu hủy;

e) Các tài liệu liên quan đến việc xử lý bưu gửi không phát được có chứa vật phẩm, hàng hóa bị hỏng do đặc tính tự nhiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường:

g) Các tài liệu liên quan đến quản lý tài chính xử lý bưu gửi không có người nhận.

Báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận

Theo Điều 13 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của pháp luật về bưu chính.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng anh đã trình bày quy định về việc lưu trữ hồ sơ và báo cáo việc xử lý bưu gửi không có người nhận.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 23/12/2021

Bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Bưu chính

Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Các quy định về bưu gửi ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày các quy định về bưu gửi

Dịch vụ bưu chính là gì ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày về khái niệm dịch vụ bưu chính và các quy định của dịch vụ bưu chính

Quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về việc Quản lý tài chính đối với việc xử lý bưu gửi không có người gửi

Quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính

Quy định về việc công khai thông tin và lập danh sách bưu gửi không có người nhận ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về việc công khai thông tin và lập danh sách bưu gửi không có người nhận