Quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính ? Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính ?

Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính.

Theo Khoản 3, Điều 3 của Luật Bưu chính năm 2010, Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Vậy, trường hợp nào cần phải thông báo hoạt động bưu chính ? Trường hợp nào không cần thông báo hoạt động bưu chính ?

Thông báo hoạt động bưu chính

Căn cứ theo Điều 25 của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (gọi tắt là Luật Bưu chính năm 2010), Luật quy định Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

a) Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);

b) Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);

c) Cung ứng dịch vụ gói, kiện;

d) Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

đ) Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;

e) Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;

g) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

h) Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

- Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, các tổ chức Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam và Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài phải thông báo về việc thay đổi nội dung đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính xác nhận bằng văn bản các trường hợp thông báo hoạt động bưu chính và trường hợp thay đổi nội dung đã thông báo.

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động dịch vụ bưu chính được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được.

Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được gồm:

i) Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

ii) Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp lại các văn bản này cho doanh nghiệp.

+ Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được cấp lại là bản sao từ bản gốc được quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Trong thời gian thực hiện thủ tục thông báo, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, các tổ chức chức làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam và làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài được tiến hành các hoạt động bưu chính theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoặc thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đã được cấp tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, tổ chức được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính có trách nhiệm:

+ Hoạt động bưu chính theo đúng nội dung quy định trong văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

+ Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

+ Không mua bán, chuyển nhượng, trừ trường hợp gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

+ Không cho mượn, cho thuê, cầm cố.

+ Nộp trả văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho cơ quan có thẩm quyền về bưu chính khi có quyết định thu hồi.

Các trường hợp không cần thông báo hoạt động bưu chính

Căn cứ theo Điều 26 của Luật Bưu chính năm 2010, Luật quy định các trường hợp sau đây không cần thông báo hoạt động bưu chính:

+ Cá nhân nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trên cơ sở tự thoả thuận với người gửi mà không lấy tiền công với số lượng bưu gửi tối đa theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

+ Tổ chức nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá trong nội bộ hoặc cho khách hàng của mình mà không lấy tiền công.

+ Hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về việc thông báo hoạt động bưu chính và các trường hợp không cần thông báo hoạt động bưu chính.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xác định bưu gửi không có người nhận như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày quy định về cách Xác định bưu gửi không có người nhận

Xử lý bưu gửi không có người nhận như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 24/12/2021

Bài viết trình bày về việc Xử lý bưu gửi khi không có người nhận

Đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính là gì ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày quy định về đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính

Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Nội dung hoạt động bưu chính nào khi thay đổi phải thông báo ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày về các nội dung hoạt động bưu chính khi thay đổi phải thông báo

Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 25/12/2021

Bài viết trình bày Quy định về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính