Trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Kho số viễn thông là tập hợp mã, số thuộc quyền quản lý của Việt Nam được quy hoạch thống nhất để thiết lập mạng viễn thông, cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông.

Vậy, các chủ thể có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý và sử dụng kho số ?

Cục Viễn thông

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Cục Viễn thông có trách nhiệm như sau:

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Trình Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mã, số; đề nghị cấp mã, số đối với các tổ chức quốc tế;

c) Xây dựng kế hoạch đổi số thuê bao viễn thông trong trường hợp đổi số thuê bao viễn thông có thay đổi độ dài, cấu trúc số trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

d) Trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt việc phân bổ, thu hồi, chấp nhận hoàn trả mã, số; chấp nhận đổi số thuê bao viễn thông đối với các mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số;

e) Phân bổ, thu hồi, chấp nhận hoàn trả mã, số; chấp nhận việc đổi số thuê bao không thay đổi độ dài, cấu trúc số theo quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số trừ trường hợp trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt việc phân bổ, thu hồi, chấp nhận hoàn trả mã, số; chấp nhận đổi số thuê bao viễn thông đối với các mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

g) Yêu cầu ngừng việc thực hiện hợp đồng thuê và cho thuê số thuê bao viễn thông nếu phát hiện hợp đồng vi phạm quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số;

h) Thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí kho số theo quy định;

i) Xây dựng hệ thống kỹ thuật kết nối với các doanh nghiệp viễn thông để phục vụ việc thu thập, lưu giữ, quản lý số liệu về mã, số;

k) Giám sát, thống kê việc sử dụng mã, số;

l) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động quản lý và sử dụng kho số.

Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm như sau:

a) Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc quản lý và sử dụng kho số theo quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quản lý và sử dụng kho số trên địa bàn.

Doanh nghiệp viễn thông

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm như sau:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Xây dựng, ban hành, thực hiện quy định quản lý, kế hoạch khai thác mã, số đã được phân bổ;

c) Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác có liên quan đưa mã, số được phân bổ vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông việc sử dụng mã, số;

d) Cấp, hoàn trả, cho thuê mã, số được phân bổ theo quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số;

đ) Kiểm tra và thu hồi mã, số sử dụng không đúng mục đích hoặc sai quy định;

e) Đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để lưu giữ, quản lý số liệu về mã, số được phân bổ. Thực hiện kết nối hệ thống kỹ thuật với Cục Viễn thông khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý kho số.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 4 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số có trách nhiệm như sau:

a) Khai thác, sử dụng các mã, số được phân bổ theo đúng quy hoạch, quy định quản lý và sử dụng kho số;

b) Hoàn trả mã, số khi không còn nhu cầu sử dụng.

Người sử dụng dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 4 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Người sử dụng dịch vụ viễn thông có trách nhiệm như sau:

a) Sử dụng số thuê bao được cấp theo đúng hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ giao kết với doanh nghiệp viễn thông và quy định quản lý và sử dụng kho số;

b) Hoàn trả lại số thuê bao khi không còn nhu cầu sử dụng.

Chế độ báo cáo

Căn cứ theo Điều 5 của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 09 năm 2015 Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chế độ báo cáo như sau:

- Định kỳ hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 của năm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số có trách nhiệm báo cáo Cục Viễn thông bằng văn bản số liệu và tình hình khai thác, sử dụng các mã, số của năm trước theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTTTT.

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của nội dung số liệu báo cáo. Trong trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có trách nhiệm chứng minh tính chính xác của số liệu báo cáo theo yêu cầu của Cục Viễn thông; cử cán bộ phối hợp và cung cấp các trang thiết bị cần thiết để Cục Viễn thông thẩm tra số liệu báo cáo.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong việc quản lý và sử dụng kho số.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Nguyên tắc và quản lý khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày các Nguyên tắc và quy định quản lý khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng

Quy định về việc báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và chất lượng mạng viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và chất lượng mạng viễn thông

Quy định về việc thay thế giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp cho một doanh nghiệp ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy định về việc thay thế giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp cho một doanh nghiệp

Quy trình công bố chất lượng dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày về Quy trình công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy trình thực hiện đổi số thuê bao như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày Quy trình thực hiện đổi số thuê bao

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông là gì ? Quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông như thế nào ?

Bưu chính, viễn thông 08/01/2022

Bài viết trình bày quy định về Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và các quy định về việc quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông